Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gençlik Liderlik Özellikleri İle A tipi Kişilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

IMASCON- Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1285-1290

Girişimcilik ve Girişimci Kişilik Gelişmekte Olan Ülkelerde İşsizliğin Alternatif Çözümü Olabilir mi

8. UTDSBK Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, 9 - 13 June 2010 Sustainable Development

The Strategic Management and Reorganization of Human Resource Management in Crisis Process

II. International Strategic Management Conference, İstanbul, Turkey, 08 October 2006 Creative Commons License

Metrics

Publication

8

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals