Genel Bilgiler

Biyografi

Aralık 1984 Uşak doğumludur. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamladıktan sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, O. Ö. Biyoloji Öğretmenliği programını kazandı. Bu programdan mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Bitki Doku Kültürü alanındaki yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı anabilim dalında In vitro Orkide Fizyolojisi konusunda doktora öğrenimine başladı. Doktorasının bir bölümünü Vestfalya Wilhelm Üniversitesi, Münster/Almanya'da tamamladı. Doktoradan 2018 yılında mezun olarak Dr. ünvanı aldı. Ulusal ve Uluslararası dergilerde basılmış makalelerinin ve iki ders kitabının yanısıra sempozyum, kongre ve çalıştaylarda sunulmuş çok sayıda sözlü ve poster bildirileri bulunmaktadır. Beş araştırma projesinde araştırıcı olarak görev almış olup bunların biri halen devam etmektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Biyoloji
Ana Bilim Dalı
Botanik

İletişim

E-posta
arda.acemi@kocaeli.edu.tr
Web Sayfası
http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/arda.acemi/
Ofis
Z07
Posta Adresi
Kocaeli Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 41001 İzmit, Kocaeli, Türkiye