Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’xxDE EKONOMİK SEÇKİNLER

Social Sciences Studies Journal , vol.3, no.8, pp.488-496, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“İran Toplum Yapısında Türkler ve Türkiye–İran İlişkileri”.

V. Middle East Congress on Politics and Society, Sakarya, Turkey, 14 - 16 December 2020

Sosyal Medyanın Küreselleşmesi Durdurulabilir Mi?

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 December 2020

Birleşmiş Milletler ve Önlenemeyen Silahlanma

Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, 17 - 19 November 2017

Virtual Diplomacy Internet Effect on International Relations

International Journal of Acedemic Sciences Congress, Paris, France, 11 - 14 April 2016, vol.5

Virtual Diplomacy Internet Effect on International Relations

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Paris, France, 11 - 14 April 2016, pp.185-196

Bilgisayar Oyunlarında Uluslararası İlişkiler Evreni ve Siyasal Psikolojik Algı Yönetimi

2. Siyasal Psikoloji Çalıştayı: Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar, Antalya, Turkey, 14 - 15 May 2015

Books & Book Chapters

Teknoloji ve Dış Politika

Lampert Lap Publishing, Saarbrücken, 2022

Avrupa Birliği Afrika İlişkileri

Lap Publishing, Saarbrücken, 2020

Yetmişli Yıllarda Özel Sektör Örgütlenmesi: Türkiye Sanayici ve İşinsanları Derneği

in: Türkiye'nin 1970'li Yılları, Mete Kaan KAYNAR, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.245-260, 2020

Geleceğin Savaş Alanı

in: 21. Yüzyılda Yeni Boyutlarıyla Siyaset, Boschelle MARCO, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.31-83, 2020

Geleceğin Savaş Alanı

in: 21 y yılda yeni boyutları ile Siyaset, Marco Boschele, Editor, Der, İstanbul, pp.45-83, 2020

Yetmişli Yıllarda Özel Sektör Örgütlenmesi : Türkiye Sanayici ve İşinsanları Derneği

in: Türkiye’nin 1970’li Yılları, Mete Kaan Kaynar, Editor, İletişim, İstanbul, pp.370-390, 2020

Geleceğin Savaş Alanı

in: 21. YÜZYILDA YENİ BOYUTLARIYLA SİYASET, Marco BOSHELE, Editor, der yayınevi, İstanbul, pp.31-83, 2020

Şangay İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye İLişkileri

in: 21. Yüzyılda Asya - Pasifik, Sanem Özer, Senem Avtur, Ramazan İzol, Editor, Seçkin, İstanbul, pp.481-492, 2017

AVRUPA BİRLİĞİNİN NABZI: AVRUPA EKONOMİSİ

in: 21 YÜZYILDA AVRUPA, Yrd. Doç. Dr. Ramazan İzol,Yrd. Doç. Dr. Senem Atvur,Tolga Öztürk, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.171-181, 2016

Türk Dış Politikası'nda Gelenek Dışı Aktörler

in: Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler İki Kutuplu Sistem Sonrası Türk Dış Politikas, hasret çomak, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.43-57, 2013

Avrupa Birliğinde 21.yy Gündemi : Demokrasi

in: Dünya Jeopolitiğinde Türkiye, hasret çomak, Editor, hiperlink, İstanbul, pp.479-501, 2011

Türkiye Suriye İlişkileri ve Ortadoğu'da Su Sorunu

in: 21 Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, Hasret Çomak, Editor, hiperlink, İstanbul, pp.427-457, 2010

Türkiye Suriye İlişkileri ve Ortadoğu'da Su Sorunu

in: 21 Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, Hasret Çomak, Editor, hiperlink, İstanbul, pp.427-457, 2010

Kıbrıs Sorunu ve Çözüm Arayışları

in: Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler , Hasret Çomak, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.303-339, 2010

Avrupa Birliği - Afrika İlişkileri

in: Bölgesel Politikalar, Hasret ÇOMAK, Editor, Umuttepe, Kocaeli, pp.279-321, 2009

Uluslararası İlişkilere Analitik Bir Yaklaşım : Oyun Teorisi

in: Uluslararası İlişkilere Giriş Teorik Bakış, Hasret Çomak, Editor, umuttepe, Kocaeli, pp.109-123, 2009

Uluslararası İlişkilerde Sistem Teorisi

in: Uluslararası İlişkilere Teorik Bakış, Hasret Çomak, Editor, Umuttepe, Kocaeli, pp.165-181, 2009

Pluralizme Bir Bakış

in: Uluslararası İlişkilere Teorik Bakış, Hasret Çomak, Editor, Umuttepe, Kocaeli, pp.139-147, 2009

İran Nükleer Programı ve Türkiye'ye Etkileri

in: Satranç Tahtasında İRAN Nükleer Güvenlik, Atilla Sandıklı, Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.346-360, 2007

Metrics

Publication

45

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals