Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bathymetry effect on complete Bouguer Anomalies along the Turkish shoreline of the Black Sea

Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2023, pp.417-419

tc-cylinder.v1.0: Yüksek Çözünürlük ve Doğrulukta Vektör Tabanlı Topoğrafik Düzeltme Hesabı

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU 2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 November 2021

İzmit Körfezi ve Çevresinde Bina Yoğunluk ve Sıvılaşma Yayılımının Mekânsal Analizi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 May 2021, vol.1, pp.1

İzmit Körfezi ve Çevresinde Konumsal ve Zamansal Deformasyon Özelliklerinin Jeodezik, Jeomorfolojik ve Jeofizik Verilerle İrdelenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 May 2021, vol.1, pp.1

Investigation of Time Dependent Building Density and Land Subsidence in the Case of East Marmara (Izmit Bay)

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019 (IESKO 2019), Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019, vol.1, pp.268-274

An integrated land subsidence monitoring system in Konya Closed Basin, Turkey

International Workshop on Multi-observations andInterpretations of Tibet, Xinjiang and Siberia (TibXS), 10 - 14 August 2019

Daily GRACE gravity solutions for monitoring extreme weather events

International Workshop on Multi-observations andInterpretations of Tibet, Xinjiang and Siberia (TibXS), Luguhu, China, 10 - 14 August 2019

İzmit Körfezi Sismojeodezik Ağı

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2018, İzmir, Turkey, 01 November 2018

Sı̇smı̇k çalışmalara uydu gravı̇metrı̇sı̇nı̇n katkısı

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2018, İzmir, Turkey, 01 November 2018

MONITORING LAND SUBSIDENCE BEHAVIOUR IN KONYA CLOSED BASIN BY MEANS OF GPS CORS MEASUREMENTS

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 18 - 21 October 2017

Satellite Orbits Determination Using TLE Data

International Advanced Researches Engineering Congress-2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2086-2090

Sentinel 1-A’dan Türetilen Düşey Deformasyonların Sabit GPS İstasyonları Zaman Serileriyle Doğrulanması

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017, Turkey, 2 - 03 November 2017

Sabit GNSS İstasyonlarında P-kod Ölçülerine Dayalı Gerçek Zamanlı Mutlak Konum Belirleme Doğruluğu ve Hata Kaynakları Araştırması

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017, İstanbul, Turkey, 02 November 2017

Detecting and removing repetitive errors from PPP time series by means of adaptive filter

2017 Signal Processing Symposium, SPSympo 2017, Warszawa, Poland, 12 - 14 September 2017 identifier

Usage of Interpolation Approaches on the Reduced-Dynamic Orbits of GRACE Satellites

3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.1, pp.123

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2017

İstanbul için Güncel düşey hız alanının Sentinel-1A zaman serileriyle analizi

İstanbul’xxun Jeololojisi Sempozyumu 5: Kent ve Jeoloji, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.28-30

Astrojeodezik nivelmanda astronomik koordinatların doğruluğunun yerel jeoit belirlemeye etkisi

TUJK 2016 Çalıştayı: Gravite ve Yükseklik Sistemleri, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2016

ITU GRACE16 ve ITU GGC16 global gravite alanı modelleri ilk sonuçlar

TUJK 2016 Bilimsel Toplantısı Gravite ve Yükseklik Sistemleri Çalıştayı, Turkey, 3 - 04 November 2016

Gravite verileri için topoğrafik düzeltme büyüklükleri ve ortometrik yükseklik belirlemeye etkisi

TUJK 2016 Çalıştayı: Gravite ve Yükseklik Sistemleri, Turkey, 3 - 04 October 2016

KINEMATIC POSITIONING USING ONLINE SERVICES

Building on Our Growth Opportunities, 27 - 30 May 2015 identifier

Time Series Modelling of Up Coordinates in a Subsidence Zone

58th Annual Meeting of Association of Environmental & Engineering Geologists, 21 September - 26 May 2015

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 28 March 2015

Initial Results of a Surface Deformation by Using InSAR Techniques: Case Study of Babadag (Denizli), Turkey

GIS Ostrava Compilation Surface Models for Geosciences., Ostrava, Czech Republic, 26 - 28 January 2015, pp.73-86 identifier identifier

Developing Geovisual Analytics Environment With Map Mashups: {A} Case Study Of Konya Closed Basin

5th InternatIonal Conference on Cartography and GIS, Rivera, Uruguay, 15 - 20 July 2014, pp.15-21

Seasonal signal capturing in time series of up coordinates by means of adaptive filters

AGU Fall Meeting Abstracts, San-Francisco, Costa Rica, 9 December - 13 September 2013

GNSS coordInate repeatabilities with different types of antenna under a highly multipath environment

International Symposium on Global Navigation Satellite Systems ISGNSS, 22 - 25 October 2013

Dynamic orbit determination of satellites in low earth orbits

3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences 2013, 26 - 28 April 2013, pp.707-712

Global Yerpotansiyel Modellerinin Bölgesel Jeoit Model Belirlemeye Katkısı: Global ve Bölgesel Bakış

TUJK 2012 Bilimsel Etkinliği: Türkiye Ulusal Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu, Zonguldak, Turkey, 28 - 30 March 2012

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR KONYA CLOSED BASIN PROJECT

4th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulgaria, 18 - 22 June 2012, pp.211-220 Sustainable Development identifier

Ulusal/bölgesel düşey kontrol ağlarının dünü, bugünü, gelecegi ve yükseklik sistemlerine katkısı

TUJK 2011 Toplantısı, Prof. Dr. Onur GÜRKAN’ın Jeodeziye Katkıları - Sabit GNSS İstasyonları Ağı ve Analizi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2011

Karayolu ve demiryolu projelerinde ortometrik yüksekslik hesabı: en küçük kareler ile kollokasyon

MMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011

Konya Kapalı Havzası’nda Düşey Yönlü Yüzey Deformasyonlarının İnterferometrik Yapay Açıklıklı Radar Yöntemi ile İzlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 2011 Toplantısı, Antalya, Turkey, 23 - 26 February 2011

Şeritvari projelerde ortometrik yükseklik hesabı için polinom eğrisi yaklaşımı

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.469-479

Konya Kapalı Havzasında Düşey Yönlü Deformasyonların İzlenmesi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Deformasyon Analizi Çalıştayı, Konya, Turkey, 11 - 13 November 2009

Güncel Uydu Görevlerinin Yükseklik Sistemlerine Katkısı

Koordinat Sistemleri ve Prof. Dr. Ahmet AKSOY’xxun Jeodeziye katkıları, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2008

Konya Kapalı Havzasında zemin çökmelerinin GPS yardımıyla belirlenmesi

Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, Konya, Turkey, 11 - 12 September 2008, pp.116-124

Comparison of SRTM and 25K Topographic Maps in Turkey

2nd Int. Conference on Cartography and {GIS}, Borovets, Bulgaria, 21 - 24 January 2008, pp.219-227

SRTM Data In Turkey: Void Filling Strategy And Accuracy Assessment

4th Middle East Spatial Technology Conference and Exhibition (MEST2007), Dubai, United Arab Emirates, 10 - 12 December 2007

Trend and correlation analysis of groundwaterlevel in konya closed basin

Proceedings of IUGG XXIV General Assembly, Earth: Our Changing Planet, Perugia, Italy, 2 - 13 July 2007

Direct Use of Global Geopotential Model for Determination of Gravity Related Height

Proceedings of the 1st Int. Symposium of the International Gravity Field Service, İstanbul, Turkey, 28 August - 01 September 2006

Yeni nesil Türkiye jeoidinin belirlenmesi üzerine bazı düşünceler

Jeoid ve Düşey Datum Çalıştayı, Turkey, 24 - 27 September 2005, pp.42-52

Deniz Düzeyi Gözlemlerinin En Küçük Karelerle Spektral Analizi

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March - 01 April 2005, pp.506-517

Düşey kontrol açısından {GPS}/nivelman kontrol noktalarının önemi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2003, pp.45-43

Yeryuvarının dış çekim alanının elipsoidal harmoniklere açınımı: küresel harmoniklerden elipsoidal harmoniklere dönüşüm

SÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2002, pp.74-86

Sanal referans istasyonu sistemi (VRS)

SÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2002, pp.64-73

Determination of A Geometrical Geoid Profile Between The Mediterranean And The Black Sea By GPS-Levelling

3rd Meeting of International Gravity and Geoid Commision, Selanik, Greece, 26 - 30 August 2002, pp.183-188

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

109

Citation (WoS)

189

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

229

H-Index (Scopus)

8

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

13

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals