Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Emotional disorders

European Journal of Research on Education, vol.1, no.2, pp.10-31, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bezdirinin Ruh Sağlığına Etkisi

İş’te Davranış Dergisi, vol.4, no.2, pp.98-110, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Application of Humanistic Approach in Family Counseling

European Journal of Research on Education, vol.3, no.1, pp.80-88, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Corporal Punishment from Three Perspectives: A Recommended Corporal Punishment Counseling Model and its Application

KHAZAR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, vol.18, no.1, pp.68-93, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Functions of Madrasas in the Ottoman Period

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, vol.17, no.2, pp.65-73, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Preliminary work A psyhosocial support programme for children with special needs

US-China Education Review, vol.7, no.8, pp.115-120, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Determination of Needs in Guidance for A Group of Gypsy Roma Children

Practice and Theory in Systems of Education, vol.5, no.4, pp.407-411, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir mesleğin sorun ve beklentileri: Orman mühendisliği örneği

orman mühendisliği dergisi, no.45, pp.14-21, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Ergenlerin Kendini Gerçekleştirme Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-12, 1993 (Other Refereed National Journals)

Ergenlik Dönemi ve psikodinamiği

Akademik Yorum, no.2, pp.10-14, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mobbing Behaviors at Academic WorkplaceAKADEMİK İŞYERİNDE BEZDİRİ (MOBBİNG) DAVRANIŞLARI

6th International Scientific Research Congress, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.2, pp.261-281

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME, TAM FONKSİYONDA İNSAN,GÜÇLENDİRİLMİŞ İNSAN: PSİKOLOJİK DANIŞMANIN NİHAİ HEDEFİHANGİSİ OLMALIDIR?

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARASI 100. YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.573-574

CREATIVENESS, SELF-ACTUALIZATION AND DIETER BOHLEN

III.INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES BERLIN CONFERENCE, Berlin, Germany, 2 - 05 May 2019, pp.35-36

Effect Of Mobbing On Mental Health

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.544 Sustainable Development

Üniversite Gençliğinin kişilerarası İlişkiler ve Kişisel Sorunlarına Psikolojik bir Bakış Açısı ve Önerilen Gençlik Politikaları

III.Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Almati, Kazakhstan, 3 - 05 September 2018, pp.92-107

Hümanizme Dayanan Psikolojik Danışmada Artan Hümanizim İhtiyacı

III.Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Almati, Kazakhstan, 3 - 05 September 2018, pp.108-122

Osmanlı Döneminde Antalya ve yöresindeki eğitim kurumlarının işlevleri ve eğitsel katkıları

Selçukludan Cumhuriyete Gazipaşa Sempozyumu, GAZİPAŞA, Turkey, 6 - 08 November 2008, pp.91-107

İlk ve orta öğretime devam eden sokak çocuklarının Internet bağımlılığı

8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, CELALABAT, Kyrgyzstan, 9 - 13 June 2010, pp.191-196

Ruhsal Duygusal Özürlülere ve Ailelerine yönelik Rehberlik Hizmetleri

International Conference on Educational Science ICES’08, FAMAGUSTA, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008, vol.1, pp.73-79

Bir Mesleğin Sorun ve Beklentileri Orman Mühendisliği Örneği

16.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, vol.3, pp.774-781 Sustainable Development

Internet cafe addiction observed on Adolescents

Fourth Balkan Congress, Stara Zagora, Bulgaria, 22 - 24 June 2007, vol.1, pp.478-483

Bir Grup Sokakta Çalışan Çocuğun Gereksinimleri ve Yalnızlık Düzeyi Üzerinde Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi

5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 November 2006, pp.365-387

The Relation Between The Levels of Self actualization And Work Satisfaction Of The Forest Engineers

International Conference on Higher Education Innovation, KIEV, Ukraine, 16 May - 19 June 2003, pp.3-4 Sustainable Development

Hümanistik Yaklaşım Açısından Bedensel Ceza Davranışının İncelenmesi

7.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, Turkey, 9 - 11 July 2003, pp.161

Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Sıkılganlık Düzeyine Etkisi

4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 September 1997, pp.165-182

Books & Book Chapters

Kişilik, Sosyal, Duygusal ve Ahlak Gelişimi

in: Eğitim Psikolojisi, Kurtman Ersanlı, Ersin Uzman, Editor, Lisans, İstanbul, pp.91-145, 2007

Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Kurtman Ersanlı, Ersin Uzman, Editor, Lisans, İstanbul, pp.11-31, 2005

Duygusal Gelişim

in: Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı, Ersin Uzman, Editor, Lisans, İstanbul, pp.139-169, 2005