Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2008 - 2014 Lecturer

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Managerial Experience

 • 2015 - 2016 Deputy Head of Department

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Non Academic Experience

 • 2006 - 2007 Eşleştirme Projesi Asistanı

  Sermaye Piyasası Kurulu Eşleştirme Projesi

Courses

 • Undergraduate International Politics

 • Undergraduate Turkey-USA Relations

 • Undergraduate Business English I

 • Undergraduate Regional Politics

 • Postgraduate Türkiye-AB İlişkileri

 • Undergraduate Dünya Siyasetinde Ortadoğu

 • Doctorate Avrupa İnsan Hakları Hukuku

 • Undergraduate İş Hayatı İçin İngilizce II