Res. Asst.

AZİZ HAKKI CİVRİZ


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant PhD

Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Anormal Uterin Kanamada Endometrial Örneklemenin Önemi

Civriz A. H. , Yaprak Bayrak B.

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi /5th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.159-164 Creative Commons License

2020

2020

Testis Tümörleri: 3 Yıllık Retrospektif Çalışma

Yaprak Bayrak B. , Civriz A. H.

5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences/5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 19 December 2020, pp.873-875 Creative Commons License

2020

2020

Transüretral Mesane Rezeksiyonu Yapılan Olguların Retrospektif İncelenmesi ve Karşılaştırmalı Klinikopatolojik Analizi

Civriz A. H. , Yaprak Bayrak B.

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences/4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 September 2020, pp.771-774 Creative Commons License

2020

2020

Radikal Sistektomi Yapılan Mesane Kanserli Olgular

Yaprak Bayrak B. , Civriz A. H.

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences/ 4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 September 2020, pp.766-767 Creative Commons License

2019

2019

BÖBREK KİTLESİNİ TAKLİT EDEN RETROPERİTONEAL GANGLİONÖROMA: OLGU SUNUMU

YAPRAK BAYRAK B. , CİVRİZ A. H. , ÇAKIR Ö. , VURAL Ç. , USLUBAŞ A. K. , KARA Ö. , et al.

14. Ulusal Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2019, vol.18, pp.563

2019

2019

PRIMER HEPATIK MALIGNITEYI TAKLIT EDEN ENFESETASYON: EKINOKOKUS MULTILOKULARIS

Civriz A. H. , Eruyar A. T.

29. ulusal patoloji kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 26 October 2019, pp.179