Arş.Gör.

AZİZ HAKKI CİVRİZ


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Anormal Uterin Kanamada Endometrial Örneklemenin Önemi

Civriz A. H. , Yaprak Bayrak B.

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi /5th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, ss.159-164 Creative Commons License

2020

2020

Testis Tümörleri: 3 Yıllık Retrospektif Çalışma

Yaprak Bayrak B. , Civriz A. H.

5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences/5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2020, ss.873-875 Creative Commons License

2020

2020

Transüretral Mesane Rezeksiyonu Yapılan Olguların Retrospektif İncelenmesi ve Karşılaştırmalı Klinikopatolojik Analizi

Civriz A. H. , Yaprak Bayrak B.

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences/4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2020, ss.771-774 Creative Commons License

2020

2020

Radikal Sistektomi Yapılan Mesane Kanserli Olgular

Yaprak Bayrak B. , Civriz A. H.

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences/ 4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2020, ss.766-767 Creative Commons License

2019

2019

RENAL ONKOSİTOMATOZİS İLE BİRLİKTE OLAN DİFFÜZ RETROPERİTONEAL AMİLOİDOZİS: OLGU SUNUMU

YAPRAK BAYRAK B. , CİVRİZ A. H. , ÇAKIR Ö. , VURAL Ç. , USLUBAŞ A. K. , KARA Ö. , et al.

14. Ulusal Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2019, cilt.18, ss.611

2019

2019

BÖBREK KİTLESİNİ TAKLİT EDEN RETROPERİTONEAL GANGLİONÖROMA: OLGU SUNUMU

YAPRAK BAYRAK B. , CİVRİZ A. H. , ÇAKIR Ö. , VURAL Ç. , USLUBAŞ A. K. , KARA Ö. , et al.

14. Ulusal Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2019, cilt.18, ss.563

2019

2019

PRIMER HEPATIK MALIGNITEYI TAKLIT EDEN ENFESETASYON: EKINOKOKUS MULTILOKULARIS

Civriz A. H. , Eruyar A. T.

29. ulusal patoloji kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.179