Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Arşiv Belgeleri Işığında Adıyaman Hacı Abdülgani (Çarşı) Cami’xxî Vakfı

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

İslam Tarihinde Hz. Ali’nin Vakfiyesinin Yeri ve Önemi

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.157-178, 2019 (Other Refereed National Journals)

Adıyaman Şeyh Abdurrahman Erzincani Zaviyesi Vakfı

Vakıflar Dergisi, vol.50, pp.47-64, 2018 (Other Refereed National Journals)

İslâm Medeniyetinde Vakfiye: Hz. Ömer Örneği

İlahiyat Tetkikleri Dergisi, vol.50, no.1, pp.271-293, 2018 (Other Refereed National Journals)

İbrahim Sıdkı Efendi ve Kıbrıs Baf Medresesi

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.295-312, 2018 (Other Refereed National Journals)

Etkin Bir İletişim Aracı Olarak Vaaz

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.67-85, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tanzimattan Cumhuriyete Amerikan Bord Misyonerlerinin Urfa’xxdaki Faaliyetleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.191-220, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlıda Toprak Sistemi

Diyanet İlmi Dergi, vol.36, pp.85-98, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ahmed Yesevî Üzerine Çalışmalar: Fuad Köprülü Örneği

VI. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu-Yesevilik, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.365-384

18. yüzyılda Urfa Yusuf Paşa Vakfının Sosyal ve ekonomik hayata katkısı

ıı. uluslararası İslam Tarih ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 15 - 16 December 2017

19 Yüzyılda Urfa da Haremeyn Vakıfları

1. Uluslararası İslam Tarihinde ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.2, pp.244-258

Books & Book Chapters

URFA VAKIFLARI (1850-1900)

ARISANAT YAYINEVİ, İstanbul, 2020

Hz. Peygamberin Sünnetinde Emeğin Değeri

in: Emeğin Değeri: Din ve Emek İlişkisi, Ali ARSLAN, Bahattin TURGUT, Behram HASANOV, Mustafa SEZER, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, pp.27-39, 2018

Endülüs

in: İslam Tarihi 1, Nurettin Gemici, Cahit Kara, Editor, Lisans, İstanbul, pp.289-344, 2018

Hz. Peygamber ve Doğa Sevgisi

in: Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed, Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, pp.91-102, 2017

Helal Kazanç (Vakfiyeler Örneği)

in: Helal Kazanç, Hasan Meydan, Behram Hasanov, Murat Akın, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, pp.53-58, 2016