Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam Tarihinde Hz. Ali’nin Vakfiyesinin Yeri ve Önemi

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.157-178, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adıyaman Şeyh Abdurrahman Erzincani Zaviyesi Vakfı

Vakıflar Dergisi, cilt.50, ss.47-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Medeniyetinde Vakfiye: Hz. Ömer Örneği

İlahiyat Tetkikleri Dergisi, cilt.50, ss.271-293, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbrahim Sıdkı Efendi ve Kıbrıs Baf Medresesi

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.295-312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimattan Cumhuriyete Amerikan Bord Misyonerlerinin Urfa’xxdaki Faaliyetleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.191-220, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkin Bir İletişim Aracı Olarak Vaaz

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.67-85, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlıda Toprak Sistemi

Diyanet İlmi Dergi, cilt.36, ss.85-98, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ahmed Yesevî Üzerine Çalışmalar: Fuad Köprülü Örneği

VI. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu-Yesevilik, Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.365-384

18. yüzyılda Urfa Yusuf Paşa Vakfının Sosyal ve ekonomik hayata katkısı

ıı. uluslararası İslam Tarih ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2017

19 Yüzyılda Urfa da Haremeyn Vakıfları

1. Uluslararası İslam Tarihinde ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, cilt.2, ss.244-258

Kitap & Kitap Bölümleri

Emeğin Değeri: Din ve Emek İlişkisi

Hz. Peygamberin Sünnetinde Emeğin Değeri, Ali ARSLAN, Bahattin TURGUT, Behram HASANOV, Mustafa SEZER, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, ss.27-39, 2018

İslam Tarihi 1

Endülüs, Nurettin Gemici, Cahit Kara, Editör, Lisans, İstanbul, ss.289-344, 2018

Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed

Hz. Peygamber ve Doğa Sevgisi, Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, ss.91-102, 2017

Helal Kazanç

Helal Kazanç (Vakfiyeler Örneği), Hasan Meydan, Behram Hasanov, Murat Akın, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, ss.53-58, 2016