Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türkiye İktisat Tarihinde Petrol Politikalarının Gelişimi: Cumhuriyet Döneminden Yeni Kurumsal Sürece

Turkish Studies Social Sciences, vol.14, pp.1547-1561, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye İktisat Tarihinde Öznel Boyutları ile Müdahaleciliğin Gelişimi ve Kurumsallaşması: Etibank Örneği

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.275-282, 2019 (International Refereed University Journal)

İktisat Düşüncesinde Devlet Müdahaleciliği Kuramının Evrimi

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.281-298, 2017 (International Refereed University Journal)

1963-1989 Döneminde Türkiye’de Devlet Müdahaleciliğinin İmalat Sanayi Üzerindeki Etkisi: Kliometrik Bir İnceleme

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.199-212, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYAL ADALETİN İKİ LİBERAL YÜZÜ JOHN RAWLS FRIEDRICH HAYEK

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

An Institutional Approach to Industrial Intervention in Turkey: Analysis of Etibank Ereğli Coal Enterprises Activities (1937-1950)

in: Economic Issues 2, Işıl Akgül,Selçuk Koç,Elşen Bağırzade, Editor, İqtisad Universiteti, Baku, pp.141-162, 2020

On The Track Of Middle Class: Why is The Middle Class is Globally Important?

in: Dimensions&Impacts, Global Studies vol.2, İsmail Şiriner,Hilal Yıldız, Editor, IJOPEC Publications, London, pp.1-11, 2015