Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Competence In Art

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik (Sy), Turkey

 • 2013 - Continues Postgraduate

  Kocaeli University, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü, Turkey

 • 2010 - Continues Postgraduate

  Istanbul Kultur University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sanat Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Communıcatıon Scıences, Department Of Cınema-Televısıon, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  PSYCHEDELIC AKIMININ GÖRSEL KÜLTÜR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALBÜM KAPAKLARI ÖRNEĞİ: NEMRUD ALBÜM KAPAĞININ İKONOGRAFİK ANALİZİ

  Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English