Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparative study on apoptosis in the testes of normal and alcoholic rats

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.26, ss.928-933, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçede Dilbilgisel İlişkiler ve Sıralı Eylemler

JASS Studies, sa.78, ss.145-152, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede Olumsuzlamanın Bazı Görünümleri

Asya Studies, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tartışma Metinlerinde Dilbilgisel Bağlaşıklık Kullanımı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.58, sa.1, ss.1139-1168, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eşdizimlilik Kanser ve Aids Sözcükleri Üzerinde Bir Uygulama Çalışması

Journal of Academic Social Science Studies, cilt.25, ss.311-318, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Bir Turizm Broşür Çözümlemesi Örneği Kemer

The Journal of Academic Social Science, cilt.2, ss.321-333, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özelleştirme ve Borsa Gazete Haber Metinlerinde Eşdizimsel Örüntüler Üzerine Bir Uygulama

International Journal of Literature and Language Education, cilt.2, ss.47-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Genre Analysis of A Turkish Tourism Brochure

The Practice of Foreign Language Teaching Theories and Applications, Akbarov Azamat, Editör, Cambridge Scholars Publishing, 2015