Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel kinematic design, analysis and simulation tool for general Stewart platforms

SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL, cilt.89, sa.7, ss.876-897, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cloud Based IoE Connectivity Engines for The Next Generation Networks: Challenges and Architectural Overview

2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK), Ankara, Turkey, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2019 identifier

Mobil Robotlarda Navigasyon Problemi için Pekiştirmeli Öğrenme

Türkiye Robotbilim Konferansı 2019, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.40-44

Tarım Arazisinde Dikili Fidanların Gelisim ve Verimlilik Takibi icin Cografi Bilgi Sistemlerine Dayalı Mobil Uygulama Gelistirilmesi

International Symposiım on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS Winter 2018), Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.764-768

3 Boyutlu Ortam Verilerinin Sıkıştırılmış Voksel Octree’de Saklanması

Internatioanl Marmara Science And Social Sciences, 23 - 25 Kasım 2018

Detecting similar news by summarizing Turkish news

2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier

QRS detection on IOS platform based on single channel practical ECG measurement for remote patient monitoring

2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier

Object Detection And Segmentation On Apple Tree Images By Using Morphological Operations And Vertical And Horizontal Histogram Values

5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’17), 5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’17), İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.243-246

Real Time Report Application Based On Learning Record Store

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 18 Mayıs 2017

Event-Driven And Real Time Data Monitoring System For Photovoltaic Systems

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 17 Mayıs 2017

Programlama Dersleri İçin Otomatik Değerlendiricilerin Karşılaştırılması

8th International Congress on New Trends in Education, 16 Mayıs 2017

Güneş Panelleri için Bluetooth ile Veri İzleme Sistemi

25. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), 15 Mayıs 2017

Data Monitoring System for Solar Panels with Bluetooth

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier