Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hayatı Değiştirme Arzusu Üzerine Requiem

Yeni Edebiyat Yeni Sinema Yeni Tiyatro, sa.1, ss.10-20, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Isaac Newton General Scholium ve Bilim

Bilim Söyleşileri, Türkiye, 07 Aralık 2016

Evrensel Çekim Yasası ve Isaac Newton

Etkinlikizi Kültürel Etkinlik Platformu, Kocaeli, Türkiye, 24 Kasım 2016

Erkeklik Toplumsal Cinsiyetin Bir Tezahürü

Toplumsal Cinsiyet Söyleşileri, Türkiye, 29 Aralık 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

INTRODUCTION: A FOREWORD TO A WIDE-RANGINGCOLLECTION

CURRENT DEBATES IN PHILOSOPHY PSYCHOLOGY, Bora Erdağı, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.7-9, 2017

Anma: Uluğ Nutku

Kamfplatz Sayı 8 Cilt 3, Kansu Yıldırım - Ebubekir Aykut, Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.11-22, 2015

Aydınlanmacı Bir Düşünür Olarak Kant ve Disiplin Kavramı

Kamfplatz Cilt 3 Sayı 9, Osman İşçi, Yüksel Tarım, Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.43-68, 2015