Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MEDIAN SINIR BASI SEMPTOMLARINA NEDEN OLAN TERS PALMARIS LONGUS KASI OLGUSUNUN LITERATÜR EŞLIĞINDE DEĞERLENDIRILMESI

17. ULUSAL TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 16 - 20 November 2020, pp.45-46

MEDİAN SİNİR BASI SEMPTOMLARINA NEDEN OLAN TERS PALMARİS LONGUS OLGUSUNUN LİTERATÜR EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 42. ULUSAL KURULTAYI, Kocaeli, Turkey, 22 - 25 October 2020, pp.1-2