Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Uluslararası İlişkiler (Dr), Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl), Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  İnsani müdahale hakkı

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Karadeniz'in kirlenmeye karşı korunması sözleşmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl)