Learning Knowledge


Doctorate
2005 - 2011
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr), Turkey

Post Graduate
2001 - 2004
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Turkey

Under Graduate
1992 - 1998
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

Doctorate, Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin eleştirel düşünme eğilimine, kavram öğrenmeye ve bilimsel yaratıcı düşünme becerisine etkisi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr), 2011
Post Graduate, Fizik Eğitiminde Parçalı Öğretimin Kullanılması, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 2004

Academic Titles / Tasks


Assistant Professor
2018 - Continues
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Assistant Professor
2014 - 2018
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Lecturer
2005 - 2014
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Supported Projects

 1. DİLEK EREN C., Project Supported by Higher Education Institutions, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM VE BARIŞ İLİŞKİSİ İLE ALGILARININ İNCELENMESİ, 2014 - 2015

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. PRESERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE AND PEACE
  DİLEK EREN C.
  JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.15, no.4, pp.464-476, 2016 (Journal Indexed in SSCI)
 2. Pre-service Teachers’ Metaphors Regarding the Concept of Scientific Thinking
  AKINOĞLU O., DİLEK EREN C.
  Anthropologist, vol.20, pp.476-484, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalığı, Çevre Davranışı ve Çevre Eğitimine İlişkin Özyeterliklerine Etkisi
  MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E., DİLEK EREN C.
  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.50, pp.1-17, 2019 (Other Refereed National Journals)
 2. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerileri İle Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliklerini Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki
  DİLEK EREN C., MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.
  Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.175-184, 2019 (Other Refereed National Journals)
 3. Araştırma Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Dünya Barışıyla İlgili Görüşlerine Etkisi
  DİLEK EREN C., MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.
  Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.12, no.1, pp.282-308, 2018 (Other Refereed National Journals)
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algıları İle Cinsiyetleri Arasındaki İlişki
  DİLEK EREN C.
  Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.1-18, 2017 (Other Refereed National Journals)
 5. Comparison of Pre-service Teachers’ Metaphors Regarding the Concept of “Scientific Knowledge”
  DİLEK EREN C., AKINOĞLU O.
  Universal Journal of Educational Research, vol.4, pp.1672-1679, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 6. İlköğretim Öğrencilerinin Enerji ve Enerji Kaynaklarıyla İlgili Bilgi ve Görüşleri
  BENZER E., BAYRAK B., DİLEK EREN C., Gürdal A.
  The Journal of Academic Social Science Studies, vol.8, pp.285, 2014 (Other Refereed National Journals)
 7. Öğretmen Adaylarının Enerji ve Enerji Kaynaklarıyla İlgili Bilgi ve Görüşleri
  BENZER E., BAYRAK B., DİLEK EREN C., GÜRDAL A.
  International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, pp.243-257, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)
 8. Fizik Dersinde Parçalı Öğretim Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarısına Hatırlamasına ve Grup Çalışmasına Yaklaşımlarına Etkisi
  DİLEK EREN C., GÜRDAL A.
  PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.28, pp.67-79, 2010 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

 1. Öğretmen Adaylarının Fen Metinlerini Okumaya Yönelik TutumlarınınÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  DİLEK EREN C.
  in: MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI I, Hülya GÜR, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.65-81, 2019
 2. Çevre Bilinci
  DİLEK EREN C.
  in: ÇEVRE EĞİTİMİ, Orçun BOZKURT, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.179-213, 2017

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Temel Eğitim Bölümünde Öğrenimlerini Sürdüren ÖğretmenAdaylarının Bilinçli Su Tüketimine Yönelik Davranışlarının İncelenmesi
  EŞME A., AKAYDIN B. B. , DİLEK EREN C.
  2. uluslararası temel eğitim kongresi, Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019
 2. Öğretmen Adaylarının Organ Bağışına İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma
  DİLEK EREN C.
  ICES 2019, İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.1-199
 3. Öğretmen Adaylarının Fen Metinlerini Okumaya Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  DİLEK EREN C.
  4.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.95-96
 4. The Relation between the Information Literacy Skills of Pre-Service Teachers and Their Evaluation of the Trustworthiness of Information Sources
  DİLEK EREN C., MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.
  ICEMST 2018, Marmaris, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.132
 5. Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Fizik Konularını İçeren Değerlendirme Sorularının Gösterim Türleri Arası Geçişlerinin İncelenmesi
  DİLEK EREN C., GÜRSOY B.
  3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.53
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Resimlerine Yansıttıkları Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algılarının İncelenmesi
  DİLEK EREN C.
  12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016
 7. The Effect of Mass Media on Secondary School Students Perceptions of the Relationship between Science and Peace
  DİLEK EREN C.
  2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.78
 8. The Effect of Research Based Teaching on Prospective Science Teachers Views on The Relationship Between Science and World Peace
  DİLEK EREN C., MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.
  IJAS ( International Conference for academic Disciplines), Londrina, United Kingdom, 3 - 06 November 2015, vol.8, pp.161
 9. The Effect Of Problem Based Learning Pbl On Critical Thinking Disposition In Science Education
  DİLEK EREN C., AKINOĞLU O.
  International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013, Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.87
 10. Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Kavram Öğrenmeye Etkisi
  DİLEK EREN C., AKINOĞLU O.
  3rd International Conference On New Trends in Education and Their Implications 2012, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.1, pp.19-32
 11. The Effects of Drama Lessons on Pre Service Science Teacher s Self Efficacy Beliefs
  DİLEK EREN C., ÖZBUDAK Z.
  International Science Education Conference 2009, Singapore, Singapore, 24 - 26 November 2009, pp.59
 12. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Programlarında Nitelenen Yapılandırmacı Öğretmen Anlayışına Uygunluğu
  BAYRAK B., DİLEK EREN C.
  The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.211
 13. Parçalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi
  DİLEK EREN C., GÜRDAL A.
  6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2004, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004
 14. Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Laboratuar ve Simülasyon Yöntemiyle Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi
  DİLEK EREN C.
  7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, vol.2, pp.740-745
 15. Fizik Ders Kitaplarının Okunabilirlik Formülleri ile Değerlendirilmesi
  DİLEK EREN C.
  7. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 October 2003
 16. Laboratuarda neler yaptık?
  DİLEK EREN C., POLAT G.
  2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Eğitimde Arayışlar Sempozyumu:3, İstanbul, Turkey, 8 - 09 June 2002, pp.173-180

Citations

Total Citations (WOS):2
h-index (WOS):1