Ögrenim Bilgisi


Doktora
2005 - 2011
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans
2001 - 2004
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Türkiye

Lisans
1992 - 1998
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin eleştirel düşünme eğilimine, kavram öğrenmeye ve bilimsel yaratıcı düşünme becerisine etkisi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr), 2011
Yüksek Lisans, Fizik Eğitiminde Parçalı Öğretimin Kullanılması, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 2004

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2018 - Devam Ediyor
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2014 - 2018
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Öğretim Görevlisi
2005 - 2014
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. DİLEK EREN C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM VE BARIŞ İLİŞKİSİ İLE ALGILARININ İNCELENMESİ, 2014 - 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. PRESERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE AND PEACE
  DİLEK EREN C.
  JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.15, sa.4, ss.464-476, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Pre-service Teachers’ Metaphors Regarding the Concept of Scientific Thinking
  AKINOĞLU O., DİLEK EREN C.
  Anthropologist, cilt.20, ss.476-484, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalığı, Çevre Davranışı ve Çevre Eğitimine İlişkin Özyeterliklerine Etkisi
  MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E., DİLEK EREN C.
  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.50, ss.1-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 2. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerileri İle Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliklerini Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki
  DİLEK EREN C., MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.
  Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.175-184, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. Araştırma Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Dünya Barışıyla İlgili Görüşlerine Etkisi
  DİLEK EREN C., MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.
  Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.12, sa.1, ss.282-308, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algıları İle Cinsiyetleri Arasındaki İlişki
  DİLEK EREN C.
  Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. Comparison of Pre-service Teachers’ Metaphors Regarding the Concept of “Scientific Knowledge”
  DİLEK EREN C., AKINOĞLU O.
  Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.1672-1679, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. İlköğretim Öğrencilerinin Enerji ve Enerji Kaynaklarıyla İlgili Bilgi ve Görüşleri
  BENZER E., BAYRAK B., DİLEK EREN C., Gürdal A.
  The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.8, ss.285, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Öğretmen Adaylarının Enerji ve Enerji Kaynaklarıyla İlgili Bilgi ve Görüşleri
  BENZER E., BAYRAK B., DİLEK EREN C., GÜRDAL A.
  International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.243-257, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. Fizik Dersinde Parçalı Öğretim Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarısına Hatırlamasına ve Grup Çalışmasına Yaklaşımlarına Etkisi
  DİLEK EREN C., GÜRDAL A.
  PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.28, ss.67-79, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Öğretmen Adaylarının Fen Metinlerini Okumaya Yönelik TutumlarınınÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  DİLEK EREN C.
  MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI I, Hülya GÜR, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.65-81, 2019
 2. Çevre Bilinci
  DİLEK EREN C.
  ÇEVRE EĞİTİMİ, Orçun BOZKURT, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.179-213, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Temel Eğitim Bölümünde Öğrenimlerini Sürdüren ÖğretmenAdaylarının Bilinçli Su Tüketimine Yönelik Davranışlarının İncelenmesi
  EŞME A., AKAYDIN B. B. , DİLEK EREN C.
  2. uluslararası temel eğitim kongresi, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019
 2. Öğretmen Adaylarının Organ Bağışına İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma
  DİLEK EREN C.
  ICES 2019, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, ss.1-199
 3. Öğretmen Adaylarının Fen Metinlerini Okumaya Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  DİLEK EREN C.
  4.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.95-96
 4. The Relation between the Information Literacy Skills of Pre-Service Teachers and Their Evaluation of the Trustworthiness of Information Sources
  DİLEK EREN C., MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.
  ICEMST 2018, Marmaris, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.132
 5. Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Fizik Konularını İçeren Değerlendirme Sorularının Gösterim Türleri Arası Geçişlerinin İncelenmesi
  DİLEK EREN C., GÜRSOY B.
  3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.53
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Resimlerine Yansıttıkları Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algılarının İncelenmesi
  DİLEK EREN C.
  12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016
 7. The Effect of Mass Media on Secondary School Students Perceptions of the Relationship between Science and Peace
  DİLEK EREN C.
  2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.78
 8. The Effect of Research Based Teaching on Prospective Science Teachers Views on The Relationship Between Science and World Peace
  DİLEK EREN C., MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.
  IJAS ( International Conference for academic Disciplines), Londrina, İngiltere, 3 - 06 Kasım 2015, cilt.8, ss.161
 9. The Effect Of Problem Based Learning Pbl On Critical Thinking Disposition In Science Education
  DİLEK EREN C., AKINOĞLU O.
  International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013, Kütahya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.87
 10. Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Kavram Öğrenmeye Etkisi
  DİLEK EREN C., AKINOĞLU O.
  3rd International Conference On New Trends in Education and Their Implications 2012, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, cilt.1, ss.19-32
 11. The Effects of Drama Lessons on Pre Service Science Teacher s Self Efficacy Beliefs
  DİLEK EREN C., ÖZBUDAK Z.
  International Science Education Conference 2009, Singapore, Singapur, 24 - 26 Kasım 2009, ss.59
 12. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Programlarında Nitelenen Yapılandırmacı Öğretmen Anlayışına Uygunluğu
  BAYRAK B., DİLEK EREN C.
  The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.211
 13. Parçalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi
  DİLEK EREN C., GÜRDAL A.
  6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2004, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004
 14. Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Laboratuar ve Simülasyon Yöntemiyle Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi
  DİLEK EREN C.
  7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, cilt.2, ss.740-745
 15. Fizik Ders Kitaplarının Okunabilirlik Formülleri ile Değerlendirilmesi
  DİLEK EREN C.
  7. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 Ekim 2003
 16. Laboratuarda neler yaptık?
  DİLEK EREN C., POLAT G.
  2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Eğitimde Arayışlar Sempozyumu:3, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2002, ss.173-180

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):2
h-indeksi (WOS):1