Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Determinants of Burnout among Teachers: A Systematic Review of Longitudinal Studies

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, vol.19, no.9, 2022 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Predictors of Occupational Burnout: A Systematic Review

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, vol.18, no.17, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Air quality and preventable deaths in Tekirdag, Turkey

AIR QUALITY ATMOSPHERE AND HEALTH, vol.14, no.6, pp.843-853, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Precarious employment in occupational health-an OMEGA-NET working group position paper

SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH, vol.46, no.3, pp.321-329, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Imiquimod 5% Cream Versus Cryotherapy in Classic Kaposi Sarcoma

JOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY, vol.23, pp.488-495, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

HEALTH OF OLDER WORKERS IN TURKEY: A FURTHER ANALYSIS OF A NATIONAL SAMPLE

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.18, no.4, pp.285-292, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effectiveness of Systemic Treatment Agents on Psoriatic Nails: A Comparative Study

JOURNAL OF DRUGS IN DERMATOLOGY, vol.12, no.9, pp.1039-1043, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of labour on child body: the comparison of two studies in Izmit

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.46, no.2, pp.111-117, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

The causes of deaths in an industry-dense area: example of Dilovasi (Kocaeli)

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.41, no.3, pp.369-375, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Single vs. double stimulation during a lateral sagittal infraclavicular block

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, vol.53, no.10, pp.1262-1267, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Blood lead levels in candy sellers working near an international road in Kocaeli, Turkey

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, vol.62, no.1, pp.13-18, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

NANOMALZEMELER İLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, vol.19, no.72, pp.25-31, 2020 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

The Relationship Between Participation in Mammography Screening Program and Health Literacy

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.13, no.4, pp.448-456, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Nanomalzemeler ile çalışılan işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği

Mesleki sağlık ve güvenlik dergisi, vol.19, no.72, pp.25-31, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Dünyada ve Türkiye’de Temiz Hava İçin Mücadele

Toplum ve Hekim, vol.32, pp.219-227, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dermatologic Findings In Adult Obese Patients

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES OF KOCAELI UNIVERSITY, vol.2, pp.1-6, 2016 (National Refreed University Journal)

The Effects of Biological Agents on Melanocytic Nevi: A Preliminary Report

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.10, no.1, pp.14-18, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Ergonomi ve Kadın İşçiler

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, vol.15, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Çocuk ve Çevre

Turkiye Klinikleri J Public Health, vol.1, pp.32-38, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Çocuk Sağlığı

Toplum ve Hekim Dergisi, vol.30, pp.127-140, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sporcuların Şiddete Maruz Kalma Durumları ile Öfke Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, pp.113-127, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Şiddet ve savaş

Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry, vol.4, pp.46-51, 2011 (Other Refereed National Journals)

Üriner sistem enfeksiyonlarının epidemiyolojisi

Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Sayısı, vol.3, no.3, pp.1-7, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda spironolaktonun diastolik kalp fonksiyonlarına etkisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.19, no.3, pp.186-191, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de kadın işçilerin mesleksel sağlığı

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, vol.4, pp.24-32, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Kocaeli ili Körfez ilçesi sağlık ocaklarında 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan gebe ve bebek izlemlerinin değerlendirilmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.5, pp.364-373, 2006 (Other Refereed National Journals)

An analysis of the environmental threats posed by industry in Kocaeli turkey

Management of Environmental Quality: An International Journal, vol.16, pp.26-36, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 pandemisinin bir tıp fakültesi intörnleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.380 Sustainable Development

Marmara Bölgesi PM10 düzeylerinin kronik bronşit insidansına etkisi

3. Uluslararası, 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 November 2019, pp.201-207

Derince İlçesi Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı Gebelerin Doğum Şekli Ve Etkileyen Faktörler

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 26 - 30 November 2019, pp.764-769

Marmara Bölgesi NO2 Değerlerinin Mortalite Üzerine Etkisi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.183-188

Kocaeli Derince İlçesinde Kanser Taraması İçin KETEM’e Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.1096-1097 Sustainable Development

Excessive daytime sleepiness and occupational accidents among resident doctors in Kocaeli city

24th Congress of the European-Sleep-Research-Society (ESRS), Basel, Switzerland, 25 - 28 September 2018, vol.27 identifier

Excessive daytime sleepiness and traffic accidents among taxi drivers: a cross-sectional survey in Izmit

24th Congress of the European-Sleep-Research-Society (ESRS), Basel, Switzerland, 25 - 28 September 2018, vol.27 Sustainable Development identifier

Çevrenin sağlığımıza etkisi nasıl değerlendirilir?

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Turkey, 5 - 09 April 2017

Çevre ve İşçi sağlığı Açısından Hava Kirliliğ

Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 25 November - 01 December 2016

Sağlıklı Kent Olmak

Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu, Turkey, 21 March 2015

Deterjan Sanayi Çevre Ve Sağlık: Türkiye’de Durum

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 20 - 24 October 2014

Ambulatory blood pressure monitoring is an essential tool for childhood renal diseases

42nd Annual Meeting of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), İstanbul, Turkey, 4 - 07 June 2005, vol.20 identifier

Books & Book Chapters

Yaşlanma ve çalışma yaşamı

in: Yaşlı Sağlığı ve Sorunları, Uçku ŞR, Şimşek Keskin H,, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.10-6, 2021

Çevre Sağlığı Çalışma Grubu

in: Halk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19, Pandeminin İlk Yılı: yapılanlar– yapıl(a)mayanlar–yapılması gerekenler, Okyay Pınar ve Üner Sarp, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.189-202, 2021 Sustainable Development

Eğreti (Prekaryöz) Çalışma ve Sağlık Etkileri .

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.471-477, 2020

Transbireylerin Birinci Basamak Sağlık Bakım İlkeleri

in: Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Aslıhan Polat, Seher Şirin, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti., pp.241-257, 2020

Hava Kirliliği

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.313-323, 2020

Bir Üniversite Hastanesinde COVID-19 Enfeksiyonunu Önleme Çalışmaları

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.719-723, 2020

Enerji ve Çevre Politikaları Ekonomi Odaklı

in: Kömür Atlası: Fosil Yakıtlar Hakkındaki Olgular ve Rakamlar, , Editor, Heinrich Böll Stiftung Derneği, pp.66-67, 2017

Deterjan Sanayi Çevre ve Sağlık

in: Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan, Hamzaoğlu Onur, Editor, KOCAELİ TABİP ODASI, Kocaeli, pp.318-334, 2016

Çevresel Etki Değerlendirmesi:Neyi, Nasıl Değerelendir(em)iyor?

in: Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan, Hamzaoğlu Onur, Editor, Kocaeli Tabip Odası, Kocaeli, pp.335-364, 2016

Boya Sanayi, Çevre ve Sağlık: Türkiye ve Kocaelinde durum

in: Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan, Onur Hamzaoğlu, Editor, Kocaeli Tabip Odası, Kocaeli, pp.233-252, 2016

Çevre Sağlığı

in: Türkiye Sağlık Raporu 2012, Ertem Melikşah, İnandı Tacettin, Çan Gamze, Ergör Alp, Şaşmaz Tayyar, Ayoğlu Ferruh, Kaya Mine, Editor, HASUDER yayınları, pp.160-193, 2012