Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Air quality and preventable deaths in Tekirdag, Turkey

AIR QUALITY ATMOSPHERE AND HEALTH, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Harmonized definition of occupational burnout: A systematic review, semantic analysis, and Delphi consensus in 29 countries

SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH, cilt.47, sa.2, ss.95-107, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Precarious employment in occupational health-an OMEGA-NET working group position paper

SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH, cilt.46, sa.3, ss.321-329, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Imiquimod 5% Cream Versus Cryotherapy in Classic Kaposi Sarcoma

JOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY, cilt.23, ss.488-495, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HEALTH OF OLDER WORKERS IN TURKEY: A FURTHER ANALYSIS OF A NATIONAL SAMPLE

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.18, sa.4, ss.285-292, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of Systemic Treatment Agents on Psoriatic Nails: A Comparative Study

JOURNAL OF DRUGS IN DERMATOLOGY, cilt.12, sa.9, ss.1039-1043, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The causes of deaths in an industry-dense area: example of Dilovasi (Kocaeli)

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.41, sa.3, ss.369-375, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of labour on child body: the comparison of two studies in Izmit

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.46, sa.2, ss.111-117, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Traffic Accidents Resulting in Death and Injury on an International Road Passing Through a City in Kocaeli, Turkey

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, cilt.65, sa.2, ss.59-64, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Single vs. double stimulation during a lateral sagittal infraclavicular block

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.53, sa.10, ss.1262-1267, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood lead levels in candy sellers working near an international road in Kocaeli, Turkey

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, cilt.62, ss.13-18, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intensive care unit-acquired infections: Incidence, risk factors and associated mortality in a Turkish University Hospital

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.58, sa.5, ss.297-302, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NANOMALZEMELER İLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.19, sa.72, ss.25-31, 2020 (Hakemsiz Dergi)

The Relationship Between Participation in Mammography Screening Program and Health Literacy

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.13, ss.448-456, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nanomalzemeler ile çalışılan işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği

Mesleki sağlık ve güvenlik dergisi, cilt.19, sa.72, ss.25-31, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Dünyada ve Türkiye’de Temiz Hava İçin Mücadele

Toplum ve Hekim, cilt.32, ss.219-227, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dermatologic Findings In Adult Obese Patients

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES OF KOCAELI UNIVERSITY, cilt.2, ss.1-6, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Biological Agents on Melanocytic Nevi: A Preliminary Report

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.10, sa.1, ss.14-18, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ergonomi ve Kadın İşçiler

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.15, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk ve Çevre

Turkiye Klinikleri J Public Health, cilt.1, ss.32-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Çocuk Sağlığı

Toplum ve Hekim Dergisi, cilt.30, ss.127-140, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcuların Şiddete Maruz Kalma Durumları ile Öfke Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.0, ss.113-127, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Şiddet ve savaş

Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry, cilt.4, ss.46-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üriner sistem enfeksiyonlarının epidemiyolojisi

Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Sayısı, cilt.3, ss.1-7, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda spironolaktonun diastolik kalp fonksiyonlarına etkisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.186-191, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de kadın işçilerin mesleksel sağlığı

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.4, ss.24-32, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Kocaeli ili Körfez ilçesi sağlık ocaklarında 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan gebe ve bebek izlemlerinin değerlendirilmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.5, ss.364-373, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An analysis of the environmental threats posed by industry in Kocaeli turkey

Management of Environmental Quality: An International Journal, cilt.16, ss.26-36, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Marmara Bölgesi PM10 düzeylerinin kronik bronşit insidansına etkisi

3. Uluslararası, 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2019, ss.201-207

Derince İlçesi Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı Gebelerin Doğum Şekli Ve Etkileyen Faktörler

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 26 - 30 Kasım 2019, ss.764-769

Marmara Bölgesi NO2 Değerlerinin Mortalite Üzerine Etkisi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.183-188

Excessive daytime sleepiness and occupational accidents among resident doctors in Kocaeli city

24th Congress of the European-Sleep-Research-Society (ESRS), Basel, İsviçre, 25 - 28 Eylül 2018, cilt.27 identifier

Excessive daytime sleepiness and traffic accidents among taxi drivers: a cross-sectional survey in Izmit

24th Congress of the European-Sleep-Research-Society (ESRS), Basel, İsviçre, 25 - 28 Eylül 2018, cilt.27 identifier

Çevrenin sağlığımıza etkisi nasıl değerlendirilir?

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Çevre ve İşçi sağlığı Açısından Hava Kirliliğ

Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

Sağlıklı Kent Olmak

Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu, Türkiye, 21 Mart 2015

Deterjan Sanayi Çevre Ve Sağlık: Türkiye’de Durum

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014

Ambulatory blood pressure monitoring is an essential tool for childhood renal diseases

42nd Annual Meeting of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2005, cilt.20 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğreti (Prekaryöz) Çalışma ve Sağlık Etkileri .

Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editör, Hipokrat Yayınevi, ss.471-477, 2020

Transbireylerin Birinci Basamak Sağlık Bakım İlkeleri

Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Aslıhan Polat, Seher Şirin, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti., ss.241-257, 2020

Hava Kirliliği

Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editör, Hipokrat Yayınevi, ss.313-323, 2020

Bir Üniversite Hastanesinde COVID-19 Enfeksiyonunu Önleme Çalışmaları

Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editör, Hipokrat Yayınevi, ss.719-723, 2020

Enerji ve Çevre Politikaları Ekonomi Odaklı

Kömür Atlası: Fosil Yakıtlar Hakkındaki Olgular ve Rakamlar, , Editör, Heinrich Böll Stiftung Derneği, ss.66-67, 2017

Deterjan Sanayi Çevre ve Sağlık

Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan, Hamzaoğlu Onur, Editör, KOCAELİ TABİP ODASI, Kocaeli, ss.318-334, 2016

Çevresel Etki Değerlendirmesi:Neyi, Nasıl Değerelendir(em)iyor?

Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan, Hamzaoğlu Onur, Editör, Kocaeli Tabip Odası, Kocaeli, ss.335-364, 2016

Boya Sanayi, Çevre ve Sağlık: Türkiye ve Kocaelinde durum

Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan, Onur Hamzaoğlu, Editör, Kocaeli Tabip Odası, Kocaeli, ss.233-252, 2016

Çevre Sağlığı

Türkiye Sağlık Raporu 2012, Ertem Melikşah, İnandı Tacettin, Çan Gamze, Ergör Alp, Şaşmaz Tayyar, Ayoğlu Ferruh, Kaya Mine, Editör, HASUDER yayınları, ss.160-193, 2012