Publications & Works

Articles Published in Other Journals

27 Mayıs Darbesinden 12 Mart Muhtırasına Gidiş ve Sebepleri

İnsan ve İnsan, vol.8, no.29, pp.65-80, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türk Siyasal Hayatında Danışma Meclisi

İnsan ve İnsan Dergisi, vol.6, pp.79-97, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

On the May 27 1960 Coup and Its Causes

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.243-261, 2017 (Other Refereed National Journals)

Prelude to a Coup: The Press and the May 27 1960

Current Research in Social Sciences, vol.3, pp.143-153, 2017 (Other Refereed National Journals)

27 Mayıs’tan 12 Mart’a Süleyman Demirel

Dicle Üniv. İİBF Dergisi, vol.7, pp.23-36, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’nin Askeri Darbeler Tarihinde 15 Temmuz

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.111-139, 2017 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Tarihi Üzerine Kısa Bir Dönemlendirme Denemesi

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, pp.64-98, 2016 (Other Refereed National Journals)

İç Politikada Kıbrıs 1959 1975

Türkiye Günlüğü, pp.37-50, 2014 (Other Refereed National Journals)

27 Mayıs ve İşadamları

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, pp.46-51, 2014 (Other Refereed National Journals)

12 Eylül Rejiminin İnsan Hakları Karnesi

Türkiye Günlüğü, pp.5-19, 2013 (Other Refereed National Journals)

İttihattan İhtilafa Milli Mücadelenin Kritik Evreleri ve Mustafa Kemal Paşa 1919 1923

Demokrasi Platformu, pp.25-50, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kemalist Tek Parti Yönetiminin Kuruluş Safhaları 1923 1930

Demokrasi Platformu, pp.51-74, 2012 (Other Refereed National Journals)

27 Mayıs Darbesi ve 1961 Anayasası Üzerine Bir Hülâsa

Türkiye Günlüğü, pp.42-51, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ortadoğu nun Kanayan Yarası Filistin Meselesi Üzerine Bir Hülâsa

Tarih Bilinci, pp.153-160, 2011 (Other Refereed National Journals)

50 Sene i Devriyesinde Bir İhtilal i Meş ume 27 Mayıs Darbesi

Yerel Siyaset, pp.90-95, 2010 (National Non-Refereed Journal)

27 Mayıs ve Küfür Edebiyatı

Türkiye Günlüğü, pp.42-68, 2010 (Other Refereed National Journals)

27 Mayıs Ne İdi

Türkiye Günlüğü, pp.5-16, 2010 (Other Refereed National Journals)

Muhsin Batur un Anılarında 27 Mayıs 12 Mart ve Sonrası

Düşünen Siyaset, pp.31-54, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türk Siyasetinde 27 Mayıs Darbesi ve Sonrası

Demokrasi Platformu, pp.23-64, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu Evresinde Yusuf Akçura ve Üç Tarz ı Siyaset

Düşünen Siyaset, pp.31-54, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kırım Savaşının Osmanlı Maliyesi ve Belediyeciliğine Etkisi

İktisat Dergisi, pp.102-103, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türk Düşünce Dünyasında Cemil Meriç ve Eserleri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, pp.529-574, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türk Siyasetinde Merkez Çevre İlişkilerinin Gizli Kronolojisi II

Yerel Siyaset, pp.69-73, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Türk Siyasetinde Merkez Çevre İlişkilerinin Gizli Kronolojisi I

Yerel Siyaset, pp.52-59, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Orhan Erkanlı nın Anıları Ekseninde 27 Mayıs ve Sonrası

Türkiye Günlüğü, pp.84-96, 2008 (Other Refereed National Journals)

Tek Partili Yılların Ekonomi Politiği

Türkiye Günlüğü, pp.103-118, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türk Siyasi Hayatının Bunalım Evreleri ve Ordu

Türkiye Günlüğü, pp.103-139, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kadrocu Romancı ve Bir Zoraki Diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1889 1974

Yerel Siyaset, pp.75-82, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Liberal Milliyetçi Bir Aydının Portresi Ahmet Ağaoğlu 1869 1939

Yerel Siyaset, pp.54-60, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Milli Mücadelenin İlk Kıvılcımı Çanakkale Zaferi Üzerine Bir Hülasa

Yerel Siyaset, pp.84-87, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Kemalist Bir Başyapıt Falih Rıfkı Atay ın Çankaya sı Üzerine

Türkiye Günlüğü, pp.87-94, 2006 (Other Refereed National Journals)

Siyaset Biliminin Temel Kavramları Açısından Parti İçi Demokrasi

Yerel Siyaset, pp.62-65, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Cumhuriyetten Devralınan Siyasal Miras Üzerine

Yerel Siyaset, pp.28-31, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye de Siyasal Kültür ve Sivil Toplum

Yerel Siyaset, pp.30-32, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Yönetişim Vesayetin Panzehiri mi

Yerel Siyaset, pp.42-44, 2006 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Küreselleşen Dünyanın İdeolojiler Ötesi Bir Boyutu Çevre Sorunları

Yerel Siyaset, pp.65-67, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Niçin Yerel Yönetimler Reformu Tarihsel Bir Arkaplan

Yerel Siyaset, pp.58-61, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Tarık Güryay ın Anıları Ekseninde Yassıada Duruşmaları

Düşünen Siyaset, pp.285-299, 2006 (Other Refereed National Journals)

Seçim Sistemlerimiz Toplumsal İkiyüzlülüğümüz

Yerel Siyaset, pp.89-90, 2006 (National Non-Refereed Journal)

1950 li Yıllarda Göç ve Toplumsal Değişme Olgusunun Türk Siyasal Hayatına Etkileri

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.66-107, 2005 (Other Refereed National Journals)

Mübeccel Kıray ın Eserlerinde Kent ve Toplumsal Değişme

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.43-61, 2004 (Other Refereed National Journals)

İngiliz Siyasi Tarihi Ekseninde Modern Siyasal Partilerin Doğuşu

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.1-32, 2002 (Other Refereed National Journals)

Belediyeciliğin Doğuşu Sürecinde Osmanlı Mirası

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.113-133, 2002 (Other Refereed National Journals)

Bilim Felsefesi ve Siyaset Bilimi

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.1-27, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MAHALLİ BASINA GÖRE AĞRIDA 1957 SEÇİMLERİNİN YANSIMALARI

IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUHUN GEMİSİ SEMPOZYUMU, Ağrı, Turkey, 18 - 20 October 2017, vol.2, pp.513-520

27 Mayıs’tan 13 Kasım’a Milli Birlik Komitesi

Second Mediterranean International Social Sciences Congress(MECAS II, 2017), Ohrid, Macedonia, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.155-167

27 Mayıs’xxtan 15 Temmuz’xxa Askeri Darbelerde Üniversitelerin Rolü

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ ve DARBELER SEMPOZYUMU, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.246-247

Şehir Hayatı ve Şehir Kültürü

13th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT PROCEEDINGS13. ULUSLARARASIBİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER, Baku, Azerbaijan, 18 - 21 May 2017, pp.315-321

Türkiye de Yerel Siyasetin Tarihi Gelişimi

Kent Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Turkey, 08 December 2007, pp.37-67

Books & Book Chapters

Türkiye’xxde Askeri Darbeler ve Darbe Teşebbüsleri

in: Osmanlı’xxdan Günümüze Türkiye’xxnin Siyasal Hayatı, Adem Çaylak ve Seyit Ali Avcu, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.783-849, 2019

Askeri Darbelerde Din Faktörü

in: Tarihsel Süreçte Türkiye’xxde Din ve Siyaset, Çelik, Adem ve Çiçek, Atıl Cem, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.199-261, 2019

Sinema Çocuğu

in: Türk Sineması [Toplumu Şekillendirmenin, Toplum Tarafından Şekillendirilmenin Sosyolojisi], Kayalı, Kurtuluş, Editor, Bibliyotek, Ankara, pp.52-4, 2017

Demokrat Parti

in: İttihat ve Terakki’xxden Günümüze Siyasal Partiler, Turgay Uzun, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.163-204, 2010

Yeni Sömürgecilik Dalgası ABD ve Ortadoğu

Okutan Yayıncılık, İstanbul, 2008

Son Karar Misak ı Milli

Doğan Kitap, İstanbul, 2007