Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Ahlaki Duyarlılığı

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.86-90, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

EVLİLİK ÖNCESİ DÖNEMDEKİ GENÇ KIZLARIN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Journal of Anatolia Nursing and Healty Scienses, vol.8, no.3, pp.47-55, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebelerin Ahlaki Duyarlılığı

8. Uluslararsı İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, 14 - 16 November 2019

Kocaeli’de Doğumhane Ebelerinin Ahlaki Duyarlılıkları.

8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.76

Kocaeli’nde Gebelik, Doğum, Lohusalık ve Yenidoğana ilişkin Geleneksel Uygulama

Kocaeli’nde Gebelik, Doğum, Lohusalık ve Yenidoğana ilişkin Geleneksel Uygulamalar, Turkey, 18 - 21 June 2019

Tarihsel Süreçte Ebelerin Sorumlulukları

1. Uluslararası ve ııı. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 September 2018

İZMİT (KOCAALİ) SANCAĞI’NDA FRENGİ SALGINLARI

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Kültürü, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2018

Ebelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılığı ile ilgili bir çalışma: Kocaeli Örneği.

I. Uluslararası Hemşirelik Etiği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 12 October 2017

Hemşirelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılığı ile ilgili bir çalışma: Kocaeli Örneği

I. Uluslararası Hemşirelik Etiği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Kocaeli nde Gebelik Doğum Lohusalık ve Yenidoğana İlişkin Geleneksel Uygulamalar

uLUSLARÜLEYMAN pAŞA VE kOCAELİ tARİHİ sEMPOZYUMU-ııı, Kocaeli, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.157-158

Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kocaeli Örneği Ebe Y Dalgıç Özışık

II. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 5 - 07 November 2015

Doğuma Hazırlık Sınıfları

2.Uluslararası 6 Ulusal Ebelik Öğrencı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Yakınların Anskiyete Düzeyleri: Mahkûm ve Psikiyatri Hastaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.159-160

Ebelik Kriterlerinin Dökümantasyonu

1. Ulusal Ebelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı ), İzmir, Turkey, 3 - 04 May 2007

Hamile Eğitim Programı Organizasyonu Uygulama ve Değerlendirilmes

I. Ulusal Ebelik Kongresi (uluslararası katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 04 May 2007

Kocaelinde sezaryanla doğum yapan annelerin sezaryan ve sezaryan sonrası vaginal doğuma SSVD ilişkin bilgileri

III. Uluslararası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi 20-23 Nisan 2003,Ankara., Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2003