Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gerilim Tipi Baş ağrılarında temporomandibular disfonksiyon birlikteliği

Kocaeli Tıp Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.79-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cytomegalovirus associated transverse myelitis in immunocompenent patient case report

8th Congress of the Pan-Asian committee for teratment and research in ömultiple sclerosis (PACTRIMS), Seoul, Güney Kore, 18 - 21 Kasım 2015