Eğitim Bilgileri

Doktora, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Türkiye 2003 - 2009
Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama (Yl), Türkiye 2000 - 2003
Lisans, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye 1996 - 2000

Yaptığı Tezler

Doktora, Marka yayma stratejisinin tüketiciler tarafından algılanmasına etki eden faktörler, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2009
Yüksek Lisans, Yaşam tarzının otomobil satın alma kararları üzerine etkisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama (Yl), 2003

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Pazarlama, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2009 - 2018
Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2000 - 2009

Mesleki Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2010 - 2016
Farabi Koordinatörü, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2009 - 2016
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2013 - 2014
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2010 - 2013

Verdiği Dersler

MARKA VE İMAJ YÖNETİMİ(GÜZ-İİBF-ÜSD-I.ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YATIN ETİĞİ (SBE-ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA-YLS), Yüksek Lisans, 2017 - 2018
PROFESYONEL SATIŞÇILIK (SBE - ÜRT. YÖN. VE PAZ. YLS), Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (GÜZ-İİBF - İŞLETME-II. ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ (SBYÖNETİM VE ORGANİZYAZSYON YLS), Yüksek Lisans, 2017 - 2018
DAVRANIŞSAL PAZARLAMA(SBE-ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA-DOKTORA), Doktora, 2017 - 2018
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (GÜZ-İİBF - İŞLETME-I. ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (GÜZ-BAHAR-E-MBA), Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
PAZARLAMA İLKELERİ (GÜZ-İİBF-İŞLETME-II.ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
MARKA VE İMAJ YÖNETİMİ(GÜZ-İİBF-ÜSD-II.ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
KURUMSAL REKLAMCILIK(GÜZ-İLETİŞİM F.-REKLAMCILIK-I.ÖĞRETİM), Lisans, 2017 - 2018
PAZARLAMA İLKELERİ (GÜZ-İİBF-İŞLETME-I.ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
PAZARLAMANIN GÜNCEL SORUNLARI (ÖRNEK OLAY) (BAHAR-SBE-ÜRT. YÖN. VE PAZARLAMA YLS), Yüksek Lisans, 2016 - 2017
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (İİBF - İŞLETME - GÜNDÜZ), Lisans, 2016 - 2017
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ(İİBF-İKTİSAT-II.ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (İİBF-İKTİSAT-I.ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (İİBF - İŞLETME- GECE)), Lisans, 2016 - 2017
MARKA YÖNETİMİ (BAHAR-İİBF-İŞLETME-II. ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017
SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEMBİLİM (SBE - İŞLETME II. ÖĞRETİM YLS), Yüksek Lisans, 2016 - 2017
MARKA YÖNETİMİ (BAHAR-İİBF-İŞLETME-I. ÖĞRETİM), Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Fırat D., Tüketici haklarının farkındalığı ve tüketici haklarına yönelik bilgi düzeyinin sosyo demografik değişkenlere göre incelenmesi: İstanbul'daki tüketiciler üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans, Y.GÖKHAN(Öğrenci), 2019
Fırat D., Sivil toplum kuruluşlarının etkinlik alanlarına göre sattığı ürünlere yönelik tüketici tutumu ve satın alma niyeti, Yüksek Lisans, H.YÜRÜYEN(Öğrenci), 2019
Fırat D., Kocaeli'ndeki turizm sektörü paydaşlarının destinasyon pazarlamasına katkılarına yönelik nitel bir araştırma, Yüksek Lisans, K.KÜÇÜKAYDIN(Öğrenci), 2017
Fırat D., Pazarlama aracı olarak sosyal medya kullanımı:Gıda sektöründe Facebook örneği, Yüksek Lisans, S.SAY(Öğrenci), 2015
Fırat D., Muhasebe ve denetim sektöründe içe yönlendirici (Inbound) pazarlamanın marka bilinirliğindeki rolüne ilişkin nitel bir araştırma, Yüksek Lisans, Ö.AKAR(Öğrenci), 2015

Jüri Üyelikleri

Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2019

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

PazarlamaVe Pazarlama Araştırmaları Derneği, Üye, 2001 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2021
Business and Economics Research Journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2020
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2020
ÖNERİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HAKEMLİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2020
Business and Management Studies: An International Journal, Diğer Dergiler, Nisan 2020
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (KOSBED), Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2020
Business and Management Studies: An International Journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2019
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2019
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2018
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2016

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):3
h-indeksi (WOS):1