Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Phonetic complexity and stuttering in Turkish-speaking children who stutter

Clinical Linguistics & Phonetics, vol.35, no.1, pp.1-14, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Development and evaluation of the Turkish matrix sentence test

INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY, vol.54, pp.51-61, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Standardized Assessment of Reading Performance: The New International Reading Speed Texts IReST

INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, vol.53, no.9, pp.5452-5461, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effects of the types of error, proficiency level of the learners and nature of the recasts on the uptake of learners

Educational Research and Reviews, vol.12, pp.1008-1014, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Söz Edimi Kuramına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı: Diksiyon De

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.373-400, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

How Do Levels of Depression and Anxiety as Symtopms in Menstrual Cycle Affects Voice Signals

The Journal of International Civilization Studies/ Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, vol.1, pp.33-46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Kullanılması

International Journal of Language Academy, vol.3, pp.23-36, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Learners preferences of oral corrective feedback An example of Turkish as a foreign language learners

Educational Research and Reviews, vol.10, pp.1311-1317, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okur Dostu Metin Olma Özelliği ile Okuduğunu Anlama Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BAŞKENT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.2, pp.115-122, 2015 (Other Refereed National Journals)

Student Opinion About Elective Courses in Changing Education The Example of Kocaeli University Faculty of Education

Journal of Educational and Instructional Studies in The World, vol.2, pp.135-142, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancılara İçin Türkçe Görsel Sözlük ve Etkinlik Kitabı (A1-A2)

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 3 - 05 October 2019

Okur Dostu Bilgilendirici Metin Değerlendirme Rubriği Oluşturma Çalışması

11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 4 - 06 October 2018

Okuma Metni Değerlendirme Araçları

11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 4 - 06 October 2018

Okur Dostu Anlatısal Metin Değerlendirme Rubriği Oluşturma Çalışması

11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 4 - 06 October 2018

Bilgilendirici ve Yazınsal Okuma ve Dinleme Metinlerinin Özetlenmesinin Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Turkey, 28 September - 30 December 2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Konuları

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Turkey, 1 - 03 October 2015

Classroom Discussions in Turkish As a Foreign Language TFL Classes

6. Inernational Congress on New Trends in Education-ICONTE 2015, 24 - 26 April 2015

Development of Turkish Matrix Test

EFAS (European Federation of Audiology Societies), Budapest, Hungary, 19 - 22 June 2013

Understanding The Patients in The Light of Language

5th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2013, pp.226

Teacher questions and their functions in Turkish as a foreign language (TFL) classes

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2012, vol.70, pp.1070-1077 identifier

Teacher questions and their functions in Turkish as a Foreign Language TFL Classes

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2012, vol.70, pp.1070-1077

Speech Intelligibility Tests for the Turkish Language

Proceedings of the 15th Annual Meeting of the German Association of Audiology (DGA) on CD-ROM, Germany, 1 - 03 January 2012

Bürünsel Anlamın Edinimi Sesbilim ve Kullanımbilim Etkileşimi

XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin, Turkey, 10 - 11 May 2007, pp.36-43

Travmatik Yaşantının Dildeki Görünümleri

XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Adana, Turkey, 27 - 28 April 2000, pp.40-48

Books & Book Chapters

Anadili Öğretimi Sürecinde Sesbilgisi ve Sesbilim Farkındalığı: 2019 Türkçe Öğretim Programı

in: Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim, Pınar İpek Uzun, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.387-404, 2020

Bilgilendirici ve Yazınsal Okuma ve Dinleme Metinlerinin Özetlenmesinin Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar-10, Nadir Engin Uzun, B. Ümit Bozkurt, Editor, Okan Üniversitesi Yay., İstanbul, pp.225-248, 2018 Creative Commons License

Çocuk Yazınında Değerler Eğitimi: Sevgi Eğitimi

in: Çocuk Yazını Dersleri Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, Bülent Özkan, Editor, Karahan Kitabevi, pp.81-90, 2018

Dil Öğretiminde Öğretmen Soruları ve Bekleme Süresi

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, M. Durmuş, A. Okur, Editor, Grafiker Yayınları, pp.467-478, 2018

2017 Türkçe Öğretim Programında ve Ortaokul Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabında Özetleme Becerisi

in: Current Debates in Education, O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş, Editor, IJOPEC Publication Limited, pp.293-310, 2017

Dil Öğretiminde Öğretmen Soruları ve Bekleme Süresi

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Mustafa Durmuş, Alpaslan Okur, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.471-482, 2013

Teaching Soft G (<ğ>) in Acquisition of Literacy Processing

in: Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching, Gülsün Leyla Uzun, Ümit Bozkurt, Editor, Die Blue Eule Press, Essen, 2011

Türkçede Ezgi Örüntülerinin Tümce Türlerine Göre Değişimleri

in: Dilbilim İncelemeleri, İclal Ergenç, Selçuk İşsever, Seda Gökmen, Özgür Aydın, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.49-66, 2004

Episodes in the Encyclopedia

Eşzamanlılık

Ebabil Yayınları, pp.766-767, 2007 Creative Commons License

Eşseslilik

Ebabil Yayınevi, pp.765-766, 2007 Creative Commons License

Eşanlamlılık

Ebabil Yayınları, pp.738-739, 2007 Creative Commons License

Diachronic Linguistics

Etik Yayınları, pp.625-626, 2003 Creative Commons License