Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bioenergy life cycle assessment and management in energy generation

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, cilt.36, sa.1, ss.166-181, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Exergoeconomic analysis of a geothermal organic Rankine cycle power plant using the SPECO method

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, cilt.36, sa.3, ss.936-942, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy and exergy analysis of an organic Rankine cycle in a biomass-based forest products manufacturing plant

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, sa.6, ss.5100-5112, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New markets for renewable industries: Developing countries - Turkey, its potential and policies

JOURNAL OF ENERGY IN SOUTHERN AFRICA, cilt.26, sa.1, ss.25-35, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Energy efficiency in pumps

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.49, ss.1662-1673, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mathematical modeling of multiple-effect evaporators and energy economy

ENERGY, cilt.32, sa.8, ss.1536-1542, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LIFE-CYCLE ANALYSIS AND TECHNOECONOMIC MODELING OF AN ENERGY GENERATION SYSTEM

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.10, ss.305-316, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

BIOGAS TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE IMPROVEMENT OF ENERGY DIVERSITY

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.10, ss.7-18, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Sustainable Domestic Solid Waste Management in Jeddah, Saudi Arabia

J. Int. Environmental Application Science, cilt.14, sa.4, ss.193-198, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy Efficiency in the Iron-Steel Sector

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.201-204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A GENERAL EVALUATION OF TURKEY’S ENERGY DIPLOMACY AND THE LATEST CLIMATE CHANGE STUDIES

International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, cilt.9, ss.23-32, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

TURKEY’S RENEWABLE ENERGY OUTLOOK AND A GENERAL ASSESSMENT OF RECENT DEVELOPMENTS

International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, cilt.9, ss.1-10, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

AN EXAMINATION OF MEASURING AND CONTROL SYSTEMS IN AN INDUSTRIAL BIOGAS PLANT IN TURKEY

International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, cilt.9, ss.11-16, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

AN ENERGY AUDIT AND OPTIMIZATION IN BAR MILL ANNEALING FURNACE

International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, cilt.9, ss.33-42, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Endüstriyel Tav Fırınlarında Bir ORC Sistemi Uygulaması ile EnerjiTasarrufu

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve TeknolojiGazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.6, ss.33-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES, THEIR GENERATION SYSTEMS, AND TURKEY

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.8, sa.1, ss.33-44, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Capacity Increase and Energy Efficiency Improvement Studies In A Biogas Power Generation Plant

International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, cilt.8, ss.45-56, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği veEmisyon Azaltım Fırsatlarının İncelenmesi

Mühendis ve Makina, cilt.58, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of District Heating System by Utilizing Waste Heat Sources of a Biogas Power Plant

Journal of International Environmental Application Science, cilt.12, ss.264-269, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENERGY CONSUMPTION IN DIFFERENT MECHANIZATION METHODS FOR SUSTAINABLE RAPESEED CULTIVATION

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.7, sa.1, ss.13-26, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AN EVALUATION OF ENERGY AND EXERGY EFFICIENCIES FOR A BIOGAS COGENERATION PLANT

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.7, sa.1, ss.27-34, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A RESEARCH ON WATER PUMPING THROUGH SOLAR ENERGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.7, sa.1, ss.35-44, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ENERGY CONSERVATION AND EMISSION REDUCTION THROUGH WASTE HEAT RECOVERY ON COMPRESSED AIR SYSTEMS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.6, sa.4, ss.509-514, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Searching the fertility potential of iron and steel industry blast furnace slag

World Journal of Engineering, cilt.13, ss.482-486, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF OPTIMUM CONDITIONS FOR CO-DIGESTION OF CATTLE MANURE WITH CHICKEN WASTES AND CHEESE WHEY

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.6, sa.3, ss.375-380, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Various Nitrogen Rates to Biogas Production Yield in Anaerobic Digestion of Only Chicken Manure

Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition, cilt.11, sa.2, ss.186-190, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy and Exergy Efficiencies in Industrial Pumps

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, cilt.3, ss.27-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The feasibility analysis of household solid waste recycling and an energy production facility installation in technical and economic point of view

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.16, ss.33-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renewable Energies Clean Energy Generation and Their Subsidies in Turkey and EU Countries

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.15, ss.113-122, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renewable Energies and Their Subsidies in Turkey and some EU countries Germany as a Special Example

Journal of International Environmental Application & Science, cilt.7, ss.114-127, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ultra Low Carbon Dioxide CO2 Steelmaking

Steelmaking, Engineering Science and Technology, cilt.15, sa.2, ss.71-76, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi

3e Electrotech, Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, sa.220, 2012 (Hakemsiz Dergi)

TÜBİTAK Pilot Biyogaz Enerji Santrali Proses Tekniği

Atık Teknoloji Dergisi, sa.4, ss.42-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eksenel Akışlı Açık ve Kapalı Pompa Çarklarının Pompa Performansına Etkisinin Deneysel Etüdü

Muhendis ve Makina, sa.508, ss.47-53, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eksenel Akışlı Pompalarda Teğetsel Hız Enerjisinin Dönüşümünün Etüdü

Termoklima dergisi, sa.99, ss.58-66, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GEMİ İNŞA ve BAKIM-ONARIM ENDÜSTRİSİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.872-879

MADEN SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 Kasım 2019

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 Kasım 2019

ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE KULLANILAN SOĞUTMA KULELERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.1050-1054

EKSENEL FANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ: TEKSTİL SANAYİ ÖRNEĞİ

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.1111-1117

Assessment of Environmental Impacts in Shipbuilding and Maintenance-Repair Industry

International Marmara Sciences Congress, IMASCON, 2019, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Organik Rankine Çevrimli ve Biyokütle Yakıtlı Isı Ve Güç TesisininEkonomik Analizi

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, 25 - 27 Eylül 2019

Turkey’xxs Energy Efficiency Policy Analysis and An Overview of Developments in US, EU countries and Japan

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, 25 - 27 Eylül 2019

Cam Endüstrisinde Enerji Verimliliği

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018 Bildiriler Kitabı IMASCON 2018, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.899-905

A General Evaluation of Turkey’s Energy Diplomacy and The Latest Climate Change Studies

International Conference of Ecosystems (ICE2018), Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Haziran 2018, ss.55-63

Turkey’s Renewable Energy Outlook and A General Assessment of Recent Developments

International Conference of Ecosystems (ICE2018), Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Haziran 2018, ss.46-54

An Energy Audit and Optimization in Bar Mill Annealing Furnace

International Conference of Ecosystems (ICE2018), Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Haziran 2018, ss.103-113

An Examination of Measuring and Control Systems in An Industrial Biogas Plant in Turkey

International Conference of Ecosystems (ICE2018), Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Haziran 2018, ss.64-69

SIFIR KARBON AYAK İZİ İLE ATIK ISI GERİ KAZANIM PROJESİ

4. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 23 - 24 Nisan 2018

Bir Entegre Tekstil Üretim İşletmesinde Enerji Verimliği Çalışması

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.246-250

Bir Kimyasal Üretim Tesisinde Absorbsiyonlu Soğutucu ile Atık Isı Geri Kazanımı

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.205-210

Bir Kimyasal Üretim Tesisinde Absorbsiyonlu Soğutucu ile Atık Isı Geri Kazanımı

1 st International Conference on Energy System Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.205-210

Türkiye’de Lif Levha (MDF) Üretiminde Elektrik Enerjisi Verimliliği

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.251-254

Endüstriyel Bir Biyogaz Tesisinde Ölçme ve KontrolSisteminin İncelenmesi

1st International Conference on Energy Systems EngineeringNovember 2-4, 2017KBU—Karabuk, Turkey, 2 - 04 Kasım 2017

ENERGY EFFICIENCY STUDIES IN THE PRODUCTION OF THE CERAMIC TILE MATERIALS IN TURKEY

2nd International Energy Engineering Conference, Gaziantep, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.511

Energy Efficiency Studies in The Production of the Ceramic Tile Materials in Turkey

2nd International Energy Engineering Conference 12-13 October 2017, Gaziantep, Turkey, Gaziantep, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.511

Energy saving in industrial annealing furnaces through an ORC system application

III. International Iron and Steel Symposium (UDCS’17) Iron and Steel Institute, Karabuk University, Karabuk, Turkey, 3-5 April 2017, Karabük, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.83-88

The effect of temperature on biogas production by co-digestion of cattle manure with poultry manure and cheese whey

The 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.3493-3500

Distributed Energy Resources, their Generation Systems, and Turkey

7th International Conference of Ecosystems (ICE2017), Tirana, Albania, June 03, 2017, Tirane, Arnavutluk, 2 - 05 Haziran 2017, ss.265-275

Capacity Increase and Energy Efficiency Improvement Studies in a Biogas Power Generation Plant

7th International Conference of Ecosystems (ICE2017) Tirana, Albania, June 02,05, 2017, 7th International Conference of Ecosystems (ICE2017) Tirana, Albania, Tirane, Arnavutluk, 2 - 05 Haziran 2017, ss.289-301

ELECTRICITY GENERATION WITH ORGANIC RANKINE CYCLE FROM WASTE GASES

III. International Iron and Steel Symposium (UDCS’17) Iron and Steel Institute, Karabuk University,Karabuk, Turkey, 3 - 05 Nisan 2017

Thermal and Process Analysis of a Paddle Dryer for Drilling Mud Drying Process

International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.3965-3970

Solar Assisted Heating System Design and Performance Evaluation in Terms of Energy and Economical Aspects

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

Thermal and Process Analysis of a Paddle Drier Drilling Mud Driying Process

International Mediterranean Science and Engineering Congress., 26 - 28 Ekim 2016, ss.3965-3970

Economic Analysis of Biogas Production from Chicken Manure

International Ege Energy Symposium and Exhibition, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.685-691

Energy Consumption in Different Mechanization Methods for Sustainable Rapeseed Cultivation

6th International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, June 3-6, 2016, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Haziran 2016, ss.347-360

A Research on Water Pumping through Solar Energy

6th International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, June 3-6, 2016, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Haziran 2016, ss.361-371

An Evaluation of Energy and Exergy Efficiencies For A Biogas Cogeneration Plant

6th International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, June 3-6, 2016, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Haziran 2016, ss.382-389

ANALYSIS OF A TRIGENERATION SYSTEM IN TERMS OF ENERGY ENVIRONMENT AND ECONOMIC

6th International Conference of Ecosystems, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Haziran 2016, cilt.1, ss.88

Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği Uygulamaları II

6. Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi Enerji Verimliliği Kongresi 2015, Sakarya, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, cilt.1, ss.160-162

Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği Uygulamaları I

6. Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi Enerji Verimliliği Kongresi 2015, Sakarya, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, cilt.1, ss.157-159

ENERGY CONSERVATION AND EFFICIENCY INCREASING STUDIES IN AN INDUSTRIAL BOILER

Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2014, ss.997

RENEW A BLE ENERGIES CLEA N ENERGY GENERA TION A ND THEIR SUBSIDIES IN TURKEY A ND EU COUNTRIES

International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2012, ss.1174-1182

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi

18th International Energy and Evironment Fair and Conference,ICCI 2012, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2012, cilt.1, ss.37-39

Buhar Türbin Tahrikli Pompalarda Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği kongresi, Kocaeli, Türkiye, 15 Haziran 2007, ss.223-231

BUHAR KAZANLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji Verimliliği Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2007, ss.207-221

Energy Conservation Opportunity in VSD Systems A Case Study

The World Energy Engineering Congress in Austin, Texas, USA, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 09 Ocak 2004

Mathematical Modelling of Multiple Effect Evaporators And Energy Economy

First International Exergy, Energy and Eviroment Symposium, IEEES-1, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Temmuz 2003, ss.457-462

Energy Saving in Compressed Air Systems

The Fourth International Thermal Energy Congress,Proceedings ITEC2001, Çeşme, Türkiye, 8 - 12 Temmuz 2001, ss.67-74

Tüpraş İzmit Rafinerisi Atık Çamur Yakma Prosesi

ULIBTK'9912. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği KongresiSakarya, 28-29 Subat 2000, Sakarya, Türkiye, 28 - 29 Şubat 2000, ss.704-709

Kitap & Kitap Bölümleri