Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dijital Medyada Yayınlanan Arakan Savaş/Çatışma Fotoğraflarının Göstergebilimsel Analizi

Intermedia International e-Journal, cilt.5, sa.8, ss.88-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Televizyon Haberlerinde Gençlerin Temsili

ICPESS Venice, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.3, ss.274

The Media s Agenda Setting İnfluence in the Referendum Campaign for the 2010 Draft Civil Constitution

13. International Symposium Communication in the Millenium, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 15 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Critical Thoughts on Contemporary Turkish Media

Critical Thoughts on Contemporary Turkish Media, Prof. Dr. Nigar Pösteki, Editör, Polity Press, Cambridge, UK , Newcastle-Upon-Tyne, ss.108-123, 2019

Ulus Kimliğin Oluşumu ve Türk Ulusu Tasarımı : Vatanım Sensin Dizisi

Küresel Ağlar Odağında Kültür, Kimlik ve Mekan Tartışmaları, Selma Koç Akgül, Betül Pazarbaşı, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.157-180, 2018