Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, Göçmenlerle Çalışan Eğitimcilerin Mesleki Gelişim, KOGED, 2019
Mesleki Eğitim, Uluslarası Hipnoz uygulama kurs programı, HPN Akademi, 2018
Mesleki Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eğitimci Eğitimi, AB Projesi, 2015
Mesleki Kurs, Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) II. advances, Albert Ellis Enstitu, 2009
Mesleki Eğitim, Sanat Terapi Workshop, İstanbul Üniversitesi, 2008
Mesleki Kurs, Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) I., Albert Ellis Enstıtu, 2008
Mesleki Kurs, Temel hipnoz, Türk Psikologlar Derneği, 2003
Mesleki Kurs, “Stres ve Stresle Baş Etme Çalışma Grubu”, Türk Psikologlar Derneği, 2003
Mesleki Kurs, MMMPI kişilik Testi , Türk psikologlar derneği, 2003
Mesleki Eğitim, Psikolojik Travma Toplantıları EMDR I Workshop, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2002
Mesleki Eğitim, Özgül Öğrenme Güçlüğü Sertifika programı - II-, çapa Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi, 1993
Mesleki Eğitim, Adolesan Ruh Sağlığı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 1993
Mesleki Kurs, Özgül öğrenme Güçlüğü sertifika programı -I-, istanbul Tıp Fak. Çocuk psikiyatrisi, 1992
Mesleki Eğitim, Psikodrama uygulaması workshop, Hacettepe Üniversitesi, 1991
Mesleki Eğitim, “Konuşma Engellilerin Eğitimi ve Terapisi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1990
Mesleki Eğitim, Grup Terapi Süpervizyonu, İstanbul Üniversitesi İstanbul-Çapa Tıp Fakültesi, 1988

Yaptığı Tezler

Doktora, Sosyal fobi özellikleri gösteren üniversite öğrencilerinde rekreatif aktivitelerin fobik tutumlar üzerine etkisinin araştırılması, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, 2008
Yüksek Lisans, Meslek hastalığı ve iş kazalarından korunmada kullanılan uyarıcı levha ve etiketlerin oluşturulmasında işletme politikaları ve işçi özelliklerinin bu levhaların algılanmasındaki rolü, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2021 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - 2021
Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2009 - 2016
Uzman, Kocaeli Üniversitesi, Rektörlük, Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, 1994 - 2012

Akademik İdari Deneyim

Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Engelsiz Birimi Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2021 - Devam Ediyor
Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2020 - Devam Ediyor
Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, 2019 - Devam Ediyor
Uyum Komisyonu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Eğitim Komisyonu başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Uyum Komisyonu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
ADEK Komisyonu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Bölüm Stratejik Plan Komisyonu Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Muayene komisyonu başkanı , Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Burs komisyonu başkanı , Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Yatay geçiş komisyon başkanı , Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Fakülte oryantasyon komisyon başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, 2016 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, REKTÖRLÜK, 2016 - Devam Ediyor
ADEK Komisyonu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Program Koordinatörü, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015 - Devam Ediyor
Kocaeli Üniversitesi, Kadın Sorunlarını Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 2012 - Devam Ediyor
Engelliler Araştırma ve Uygulama Birim Koordinatörü, Kocaeli Üniversitesi, Rektörlük, 2019 - 2021
Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2019 - 2021
Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2018 - 2020
Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2017 - 2019
Fakülte Eğitim Komisyonu Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - 2019
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - 2018
Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - 2018
Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2015 - 2017
Fakülte kurulması komisyon üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2016 - 2016
Muayene komisyonu başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2015 - 2016
Yatay geçiş komisyonu başkanı , Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2015 - 2016
Burs komisyonu başkanı , Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2015 - 2016
Uyum Komisyonu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2015 - 2016
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon, 2015 - 2016
Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2009 - 2015

Verdiği Dersler

Psikoloji , Lisans, 2021 - 2022
BES142 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (221867), Doktora
2101587 REHBERLİK, Lisans
2101590 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
PSİKOLOJİ, Lisans
0221440 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
2105350 SEÇMELİ ALAN DERSİ GELİŞİM VE ÖĞRENME, Lisans
TEZ501 YÜKSEK LİSANS TEZİ (411614), Yüksek Lisans
2103437 AEP SPOR PSİKOLOJİSİ, Lisans
SPB723SPOR PSİKOLOJİSİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER, Doktora
5303080 SPOR PSİKOLOJİSİ, Yüksek Lisans
TEZ501 YÜKSEK LİSANS TEZİ (342086), Yüksek Lisans
2107493 SYP SPOR PSİKOLOJİSİ, Lisans
SAE508SEMİNER II, Yüksek Lisans
SBA501 UZMANLIK ALAN DERSİ (324490), Yüksek Lisans
5325010CİDDİ RUHSAL HASTALIKLARDA UĞRAŞ TEDAVİLERİ VE MESLEKİ İYİLEŞTİRİM, Yüksek Lisans
5303092YARIŞMA PSİKOLOJİSİ, Yüksek Lisans
SAE502 SEMİNER II, Yüksek Lisans
TEZ501 YÜKSEK LİSANS TEZİ (342086), Lisans
2101524 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
SPB611Spor Psikolojisi ve Seçme Konular, Doktora
SPK510 PERFORMANS VE KONDİSYONDA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR, Yüksek Lisans
5325010 Ciddi ruhsal hastalıklarda uğraş tedavileri ve mesleki iyileştirim, Lisans
5303092YARIŞMA PSİKOLOJİSİ, Lisans
5303080 SPOR PSİKOLOJİSİ, Lisans
RKR410 SEÇMELİ UZMANLIK ALANI II OKULLAR REKREASYONU, Lisans

Yönetilen Tezler

Karagün E., 12 HAFTALIK SPORTİF AKTİVİTELERLE DESTEKLENMİŞ REKREATİF ETKİNLİK UYGULAMALARININ MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ GÖREN BİREYLERDE PSİKOLOJİK BELİRTİ VE KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, Doktora, B.ÖZCAN(Öğrenci), 2022
Karagün E., Serbest zamanlarında spor merkezlerine devam eden bireylerin; katıldıkları egzersiz branşları açısından öfke ve merhamet düzeylerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans, A.ZENGİN(Öğrenci), 2020
Karagün E., Müzikli ve müziksiz yapılan aletli pilates egzersizlerinin iş doyumu, iyimserlik ve psikolojik iyi oluş üzerine etkisi, Yüksek Lisans, S.ÖZBUDAK(Öğrenci), 2019
Karagün E., Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı yürütülen zumba fitness egzersiz programlarının kadınların beden imgesi ile iletişim becerilerine etkisi, Yüksek Lisans, A.YILDIZ(Öğrenci), 2019
Karagün E., Kocaeli bölgesindeki lise öğrencilerinin spor yapma durumuna göre yaşam doyumu ve problem çözme becerilerinin incelenme, Yüksek Lisans, F.ÖZTÜRK(Öğrenci), 2019
Karagün E., Serbest zamanlarında spor yapan ve yapmayan ortaokul öğrencilerinin liderlik becerilerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, F.ORKUN(Öğrenci), 2019
Karagün E., İSTANBUL İLİ ANADOLU YAKASI FUTBOL KULÜPLERİNDE OYNAYAN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN; TAKINTI, BATIL İNANÇ VE DÜŞÜNCE KONTROLLERİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, O.KAVİ(Öğrenci), 2019
Karagün E., KOCAELİ İLİNDEKİ KULÜPLERDE ÇALIŞAN LİSANSLI TAEKWONDOCULARIN SALDIRGANLIK VE MUTLULUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, İ.KAHVECİ(Öğrenci), 2019
Karagün E., 10-12 yaş aralığındaki çocuklarda rekreatif amaçlı yapılan sporun; internetbağımlılığı, iyimserlik ve iletişim becerileri üzerine etkisi (Kocaeli Büyükşehirbelediyesi Spor Okulları örneği), Yüksek Lisans, S.SARI(Öğrenci), 2019
Karagün E., Farklı klasmanlardaki futbol hakemlerinde şiddet eğilimi, psikolojik dayanıklılık ve karar verme düzeyi: Türkiye açısından bir inceleme, Yüksek Lisans, S.SELVİ(Öğrenci), 2018
Karagün E., İstanbul İli Avrupa yakası fitness antrenörlerinin tükenmişlik duygu durumu, stresle başa çıkma tarzları ile yardım arama tutumlarının incelenmesi, Yüksek Lisans, Ş.KAYĞUSUZ(Öğrenci), 2018
Karagün E., 8 haftalık pilates egzersizlerinin kadın konukevinde kalan şiddet mağduru kadınların psikolojik dayanıklılık, bilişsel çarpıtma ve stresle başa çıkma tarzları üzerine etkisi, Yüksek Lisans, C.ÖNER(Öğrenci), 2018
Karagün E., 12 haftalık rekreatif etkinliklerin seviye belirleme sınavına girecek ilköğretim öğrencilerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeyine etkisi, Yüksek Lisans, A.BİRTÜRK(Öğrenci), 2014
Karagün E., Spor kulüp yöneticilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi: Kocaeli ili örneği, Yüksek Lisans, M.SAATOĞLU(Öğrenci), 2012

Jüri Üyelikleri

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Ekim, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Ekim, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Eylül, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Eylül, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Eylül, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Üsküdar Üniversitesi, Haziran, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2022
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2022
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Aralık, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Aralık, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Ekim, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Eylül, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Kocaeli Üniversitesi, Ağustos, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Kasım, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Kasım, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Munzur Üniversitesi, Haziran, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Munzur Üniversitesi, Haziran, 2020
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Kocaeli Üniversitesi, Şubat, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Kocaeli Üniversitesi, Şubat, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Ekim, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ekim, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ekim, 2018
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ekim, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Temmuz, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2018
Akademik Personel Sınavı, Akademik Personel Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Şubat, 2018
Akademik Personel Sınavı, Akademik Personel Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Şubat, 2017
Akademik Personel Sınavı, Akademik Personel Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2017
Akademik Personel Sınavı, Akademik Personel Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2017
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2017
Akademik Personel Sınavı, Akademik Personel Sınavı, Gebze Teknik Üniversitesi, Aralık, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ekim, 2016
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Gebze Teknik Üniversitesi, Ekim, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2015
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2015
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2014
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Kasım, 2013
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Ekim, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2013
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2013
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Aralık, 2012
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Eylül, 2012
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Eylül, 2012
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2012
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2011
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2011
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2011
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2010

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Karagün E., İletişim Becerileri, 2021 - 2021
Karagün E., Stresle Başetme, 2021 - 2021
Karagün E., Akıllı Şehirler, 2021 - 2021

Tasarladığı Kurs ve Eğitimler

Karagün E., Hayatın İçindeyim, Kasım 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ATEŞ N., SARPER KAHVECİ M., KARAGÜN E., ÖZSOY Ö. D. , KARADENİZLİ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kadın Badmintoncularda Bazı Fizyolojik Stres Parametrelerinin Maç Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2020 - Devam Ediyor
Karagün E., Büyükşehir Belediyesi K., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, USTAM, 2020 - 2024
Karagün E., Bütün G., Erasmus Projesi, CAFE EUROPE, 2020 - 2022
Karagün E., AB Destekli Diğer Projeler, Güvenli Bir Hayat Var There is a Safe Life, 2013 - 2015
KARAGÜN E., Desteklenmiş Diğer Projeler, BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı Sabancı Vakfı Hibe Vakfı Hibe Programı Konu Kadınsa Projesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Haklarının Güçlendirilmesi Projesi, 2013 - 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, Editör, 2019 - Devam Ediyor
Türkiye Klinikleri Dergisi , Danışma Kurul Üyesi, 2009 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Ruhsal İyileştirim Uzmanları Derneği, Üye, 2018 - Devam Ediyor , Türkiye
KASFAD, Üye, 2013 - Devam Ediyor , Türkiye
Spor Bilimleri Derneği, Üye, 2009 - Devam Ediyor , Türkiye
Türk Psikologlar Derneği, Üye, 1988 - Devam Ediyor , Türkiye

Bilimsel Hakemlikler

Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Tam Metin), Kasım 2022
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye, Temmuz 2022
Türkiye Klinikleri, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2022
EUROASIA JOURNAL HUMANITIES&SOCIAL SCIENCES, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2022
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2022
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2021
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2021
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2021
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2021
The South African Journal of Education , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2021
Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2021
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2020
Turkish studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2020
Turkish Studies Educational Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2020
İnternaional of Education Online journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2020
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2020
Teknopark, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2020
Turkish Studies Social Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Uluslar arası egzersiz psikolojisi dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2019
E-NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ (ELEKTRONİK), Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2019
İnönü ünivers sosyal bilimler dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2019
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2019
Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2018
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2018
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2018
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2018
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2018
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2018
Kastamonu eğitim dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2018
İnönü Üniversitesi Eğitim Dergisi, Diğer Dergiler, Mayıs 2018
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, Diğer Dergiler, Mart 2018
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2017
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2017
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2017
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2017
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Kasım 2017
PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ, Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap, Temmuz 2017
HAYEF:JOURNAL OF EDUCATİON (ONLİNE), Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2017
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2016
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2016
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2016
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2016
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2016
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2015
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2015
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2015
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2015
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri (Özet), Ekim 2015

Bilimsel Danışmanlıklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2021 - Devam Ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2020 - Devam Ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2020 - Devam Ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2020 - Devam Ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2019 - Devam Ediyor
Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2018 - Devam Ediyor
Kocaeli valiliği, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2009 - 2013
Kocaeli Valiliği Eğitim ortamlarında şiddeti önleme, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2009 - 2012
Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Konukevleri Çalışması, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2011 - 2011
Kocaeli Valiliği iç göç kurulu , Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2010 - 2011
İzmit Belediyesi kentsel Dönüşüm , Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2009 - 2011
Kocaeli Valiliği Töre ve Namus Cinayetleri Önleme, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2009 - 2011
İzmit Belediyesi Roman Açılımında Danışmanlık, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2009 - 2011
Kocaeli Valiliği Cezaevlerinde kalan tutuklu kadınların girişimciliğini geliştirme, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2009 - 2010
Hürriyet Ekspresi , Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2009 - 2010
Wald Kadın Merkezinde Danışmanlık, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 2000 - 2001
Kocaeli Valiliği Kriz Merkezi Danışmanlığı, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 1999 - 2000
Kocaeli Valiliği Çadırkenlere psikolojik danışmanlık, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Türkiye, 1999 - 2000

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Karagün E., BAYAZIT B., 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Kasım 2019
Karagün E., 2. RUHSAL İYİLEŞTİRİM KONGRESİ, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Kocaeli, Türkiye, Aralık 2018
Karagün E., 23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi – 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Kocaeli, Türkiye, Kasım 2018
Karagün E., BAYAZIT B., 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Kasım 2018
Karagün E., Bayazıt B., 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Kasım 2017
Karagün E., 9. Uluslarası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Ekim 2017
Karagün E., 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Kasım 2016

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

WORLD WOMEN CONFERENCE-IV, Panelist, Dehri, Hindistan, 2022
19.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2021
World Women III, Panelist, Baku, Azerbaycan, 2021
18.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Moderatör, Ankara, Türkiye, 2020
İnte-2020, Panelist, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 2020
İCLEL-2020, Panelist, Sakarya, Türkiye, 2020
17.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2019
16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2018
İCLEL-2018, Panelist, Wroclaw, Polonya, 2018
lV Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi , Panelist, İstanbul, Türkiye, 2018
15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2017
14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İzleyici / Dinleyici, Antalya, Türkiye, 2016
İNTE-2016, Panelist, Vienna, Avusturya, 2016
Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Panelist, Eskişehir, Türkiye, 2015
İnte-2015, Panelist, Barcelona, İspanya, 2015
III. Uluslar arası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2015
III. Uluslar arası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi. Marmara Üniversitesi, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2015
13. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, Panelist, Antalya, Türkiye, 2014
13. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi , Panelist, Antalya, Türkiye, 2014
13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Panelist, Konya, Türkiye, 2014
MARKA- Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Kadın Sorunlarının Farkındayız Konferansı, Davetli Konuşmacı, Sakarya, Türkiye, 2014
İnte-2014, Paris, Panelist, Paris, Fransa, 2014
Uluslarası Toplumsal Cinsiyet Kadın ve Spor Sempozyumu, Panelist, Ankara, Türkiye, 2014
Ice-C 2012, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2012
6.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Panelist, Burdur, Türkiye, 2009
Sosyal Psikiyatri Kongresi, Panelist, Kocaeli, Türkiye, 2008
Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu , Panelist, Bursa, Türkiye, 2003
Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, Panelist, Bursa, Türkiye, 2003
III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları, Panelist, Kayseri, Türkiye, 1993
III. Halk Sağlığı Günleri , Panelist, Kayseri, Türkiye, 1993
III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları, Panelist, Kayseri, Türkiye, 1993
III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları, Panelist, Kayseri, Türkiye, 1993
III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları, Panelist, Kayseri, Türkiye, 1993

Davetli Konuşmalar

E-KPSS SINAV STRESİ VE BAŞETME YOLLARI, Konferans, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Türkiye, Kasım 2020
"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Disiplinler Arası Bakış" , Seminer, Yozgat Bozok Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2020
Güvenlik Görevlilerine Etkili İletişim -II, Seminer, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2020
Güvenlik Görevlilerine -Etkili İletişim I, Seminer, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2020
Beslenmede Tutum Değişikliğinde Oyunun Etkisi, Seminer, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2019
TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ-OYUNLA; GÖZLEMLİYORUZ, SORGULUYORUZ, EĞLENEREK KENDİMİZİ VE HAYATI KEŞFEDİYORUZ-ŞEKERPINAR HASAN TAHSİN ORTAOKULU, Konferans, Türkiye, Aralık 2019
TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ-OYUNLA; GÖZLEMLİYORUZ, SORGULUYORUZ, EĞLENEREK KENDİMİZİ VE HAYATI KEŞFEDİYORUZ-MEHMET AKİF İLKOKULU-ÇAYIROVA, Seminer, Tübitak Bilim Söyleşileri-Mehmet Akif İlkokulu Çayırova, Türkiye, Kasım 2019
TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ- OYUNLA; GÖZLEMLİYORUZ, SORGULUYORUZ, EĞLENEREK KENDİMİZİ VE HAYATI KEŞFEDİYORUZ-ÇAYIROVA GÜZELTEPE İLKOKULU, Konferans, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri (Kocaeli-Çayırova- Güzeltepe İlkokulu ), Türkiye, Kasım 2019
Etkili İletişim ve Stresle Başetme, Seminer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Anne Çocuk Şehir, Türkiye, Kasım 2019
Verimli Olmak-Motivasyon Sağlamak, Konferans, Tevfik Seno Arda Lisesi, Türkiye, Kasım 2019
Uzay ve Havacılık Fakültesi Öğrencilerine "Problem Çözme Becerileri", Konferans, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2019
Aile Çocuk İletişimleri -II-, Seminer, Kocaeli Üniv. Ihlamur Anaokulu, Türkiye, Eylül 2019
Aile Çocuk İletişimleri -I-, Seminer, Kocaeli Üniversitesi Ihlamur Anaokulu, Türkiye, Eylül 2019
Ailede Etkili İletişim-Stresle Başetme, Konferans, Kocaeli Üniversitesi Kültür Evi, Türkiye, Mayıs 2019
Motivasyon-Kariyer Etkinliği, Konferans, Tevfik Seno Arda Lisesi, Türkiye, Mayıs 2019
Uzay ve Havacılık Fakültesi Öğrencilerine "Etkili İletişim", Konferans, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2019
Fakülte Sekreterlerine Stresle Başetme ve Motivasyon, Seminer, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2019
Hayatı Pozitif Yaşamak, Konferans, Tevfik Seno Arda Lisesi -Yeşilay Haftası Etkinlikleri, Türkiye, Mart 2019
Etkili İletişim , Seminer, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2019
İdari Personele-Etkili İletişim ve Stresle Başetme, Seminer, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Ekim 2018
Çalışanlara Engellilere yaklaşım ve Farkındalıklarımız, Konferans, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Haziran 2018

Ödüller

Karagün E., Topluma Yaptığı Gönüllü Hizmetleri Nedeniyle Teşekkür Belgesi, Kocaeli Valiliği, Haziran 2022
Karagün E., Üniversiteye yaptığı Gönüllü Eğitim Hizmetleri Nedeniyle Teşekkür Belgesi, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Şubat 2019
Karagün E., SCI Yayın Yapan Akademisyenlere teşekkür Belgesi, Kocaeli Üniversitesi Saağlık Bilimleri Enstitüsü, Mart 2010
Karagün E., The effect of recreational activities on phobic attitudes of the university students with social phobia: a comparative study, Sosyal Psikiyatri Kongresi , Ekim 2008
Karagün E., Teşekkür Belgesi, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, Mayıs 1990

Tanıtım ve Temsil Faaliyetleri

Kurumsal Temsil, Bolu İzzet Baysal üniversitesi , Türkiye, Bolu, 2022 - 2022
Kurumsal Tanıtım, Kocaeli Valiliği, Türkiye, Kocaeli, 2009 - 2009

Akademi Dışı Deneyim

Sivil Toplum Kuruluşu, Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi, Engelli Meclisi Yönetim Kurulu
Belediye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Akıllı şehirler insan çalışma grubu
Belediye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Kocaeli Büyükşehir belediyesi Ustam Projesi
Belediye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Belediye, Sosyal politikalar kurulu üyesi , Sosyal politikalar kurulu
Valilik, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü , Eğitim ortamlarda şiddeti önleme komisyonu
Valilik, Kocaeli valiliği, İç göç birimi
Valilik, Töre ve namus cinayetlerini önleme komisyonu, Valilik
Belediye, İzmit Belediyesi , İzmit Belediyesi Roman Açılımı
Belediye, İzmit Belediyesi , Kentsel dönüşüm çalışmaları
Diğer Kamu Kurumu, Kocaeli valiliği , Aile içi şiddet eğitim progamı hazırlama çalışmaları
Ticari Kuruluş Özel, Beksa, Eğitim
Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Seymen Koleji, Rehberlik
Diğer Kamu Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Namık Kemal Lisesi
Üniversite, Hereke MYO, Hereke MYO
Diğer Kamu Kurumu, Yeni Turan Anaokulu, Yeni Turan Anaokulu
Üniversite, Hereke MYO, Hereke MYO
Üniversite, Kandıra MYO, Kandıra MYO
Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Seymen Koleji, rehberlik
Diğer Kamu Kurumu, Petkim Mühendisleri , Petkim
Üniversite, Kullar MYO, Kullar MYO
Sivil Toplum Kuruluşu, Wald yerel yönetimler akademisi, Kadın merkezi
Üniversite, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu
Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Seymen Koleji, Rehberlik
Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik araştırma merkezi, Rehberlik araştırma merkezi
Valilik, Kocaeli valiliği, Kriz merkezi
Valilik, Kocaeli Valiliği, Çadırkentler-KOCAELİ
Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Seymen Koleji, Rehberlik
Diğer Kamu Kurumu, Mimar sinan lisesi, Mimar Sinan Lisesi
Valilik, Kocaeli valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü
Şirket, Özgür Kocaeli Gazetesi, Psikolog Gözüyle Köşe Yazıları
Diğer Kamu Kurumu, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu-Tunceli, Çocuk Esirgeme Kurumu