Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Kocaeli University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, İstanbul Tıp Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Sosyal fobi özellikleri gösteren üniversite öğrencilerinde rekreatif aktivitelerin fobik tutumlar üzerine etkisinin araştırılması

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı

 • 1995 Postgraduate

  Meslek hastalığı ve iş kazalarından korunmada kullanılan uyarıcı levha ve etiketlerin oluşturulmasında işletme politikaları ve işçi özelliklerinin bu levhaların algılanmasındaki rolü

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Göçmenlerle Çalışan Eğitimcilerin Mesleki Gelişim

  Other , KOGED

 • 2018Uluslarası Hipnoz uygulama kurs programı

  Vocational Training , HPN Akademi

 • 2015Toplumsal Cinsiyet Eğitimci Eğitimi

  Vocational Training , AB Projesi

 • 2009Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) II. advances

  Vocational Course , Albert Ellis Enstitu

 • 2008Sanat Terapi Workshop

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi

 • 2008Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) I.

  Vocational Course , Albert Ellis Enstıtu

 • 2003Temel hipnoz

  Vocational Course , Türk Psikologlar Derneği

 • 2003“Stres ve Stresle Baş Etme Çalışma Grubu”

  Vocational Course , Türk Psikologlar Derneği

 • 2003MMMPI kişilik Testi

  Vocational Course , Türk psikologlar derneği

 • 2002Psikolojik Travma Toplantıları EMDR I Workshop

  Vocational Training , Davranış Bilimleri Enstitüsü

 • 1993Özgül Öğrenme Güçlüğü Sertifika programı - II-

  Vocational Training , çapa Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi

 • 1993Adolesan Ruh Sağlığı

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü

 • 1992Özgül öğrenme Güçlüğü sertifika programı -I-

  Vocational Course , istanbul Tıp Fak. Çocuk psikiyatrisi

 • 1991Psikodrama uygulaması workshop

  Vocational Training , Hacettepe Üniversitesi

 • 1990“Konuşma Engellilerin Eğitimi ve Terapisi”

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 • 1988Grup Terapi Süpervizyonu

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi İstanbul-Çapa Tıp Fakültesi