Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Post Doctorate of Medicine

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1997 - 2002 Expertise In Medicine

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1989 - 1995 Under Graduate

  Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2009 Post Doctorate of Medicine

  Lösemili çocukların ateşli nötropeni ataklarının ampirik tedavisinde piperasilin-tazobaktam ile piperasilin-tazobaktam+amikasin'in etkinliğinin karşılaştırılması

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi

 • 2002 Expertise In Medicine

  Preterm Bebeklerde Beslenme Şekli ve Besin İçeriğinin Bağırsak Kan Akımları Üzerine Etkisi

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012Kemik iliği nakil eğitimi

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi Çocuk Hematoloji Kemik İliği Nakil Merkezi

 • 1996İş Hekimliği Kursu

  Occupational Health and Safety