Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Health Scıences, Biyoistatistik (Dr) (Tıp), Turkey

 • 2009 - 2013 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Biyoistatistik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Economıcs, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Scıence, Department Of Statıstıcs, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Rasch Modeline Uygun Yanıt Desenlerinde Bilgisayar Uyarlamalı Test Yöntemi ile Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Tahmin Performanslarının Benzetim Çalışması ile Karşılaştırılması

  Ankara University, Instıtute Of Health Scıences

 • 2013 Postgraduate

  Kategorik verilerde boyut indirgeme yöntemi:Çoklu uyum analizi ve sağlık bilimlerinde beslenme üzerine bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English