Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Periondotoloji (Dr), Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Diş Hekimliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Generalize agresif periodontitis hastalarında cerrahisiz periodontal tedavi ve sistemik antibiyotik uygulamasının seçilmis periodotontopatojenler üzerine etkisi

  Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periondotoloji (Dr)