Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of chemotherapy on survival applied in the last term of life in cancer patients

10th Eurasian Hematology Oncology Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019, cilt.85 identifier

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tek Merkez Deneyimi

2. Ulusal Ürogenital Kanserler Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018

NGS based ctDNA-liquide biopsy analysis in Turkish Cancer patients

5th Central-Eastern European Congresson Cell-Free Nucleic Acids, 21 - 22 Haziran 2018

PRİMER İNCE BARSAK MALİGN MELANOM OLGUSU

7. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Mart 2018