Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2020 7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

    Panelist

    Ankara, Türkiye

Burslar

  • 2014 - 2015 Doktora Sonrası Araştırma Bursu

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 16

h-indeksi (WOS): 2