Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 • 2017 - 2018 Ücr.Öğretim Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 • 2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Kentsel Bilimin Evrimi

 • Lisans Kat Mülkiyeti

 • Lisans Bitirme Çalışması

 • Lisans Kalkınma ve Kent Sosyolojisi

 • Lisans Bitirme Projesi

 • Lisans Kentleşme ve Kentleşme Tüzesi

 • Lisans Şehircilik Uygulama Tasarımı

 • Doktora Dünyada ve Türkiye’de Konut Politikaları

 • Lisans Bölge ve Şehir Planlaması

 • Lisans AB ve Türkiye'de Bölgesel Politikalar

 • Lisans Teknoloji, Üretim ve Kent

 • Lisans Konut Politikaları