Education Information

Education Information

 • 2010 - 2011 Expertise In Medicine

  Ankara University, Instıtute Of Health Scıences, Periodontoloji (Dr), Turkey

 • 1999 - 2005 Doctorate

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Jüvenil periodontitisli Türk Popülasyonu’nda interlökin-1 (IL-1) ve tümör nekrozis faktör-? (TNF-?) gen polimorfizmlerinin değerlendirilmesi.

  Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English