Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ofis Çalışanlarının Demografik Özellikleri ile Gönüllü Sosyal Sorumluluk Algıları Arasındaki İlişkinin Analizi

II. Uluslararası Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlar Konferansı, Üsküp, Macedonia, 18 - 20 October 2018