Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Effect of Programming with Scratch Course on Reflective Thinking Skills of Students Towards Problem Solving

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, vol.6, no.1, pp.72-80, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Information Literacy Skills of Social Work Students

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, vol.4, no.1, pp.15-24, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The analysis of visually impaired individuals’ expectations andtendencies of using digital media in the process of education inTurkey

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.3, no.7, pp.28-36, 2017 (International Conference Book)

The Effects of Simulation Based Applications on Blended Learning

AJİT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, vol.3, no.3, pp.47-65, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ YARGILARI VE BDE İLE TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.123-129, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact of C Programming Language Teaching on Attitudes towards Computer Programming in Biology Department Students

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucuresti, Romania, 5 - 07 September 2018

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumlarıve Bilgisayar Okuryazarlığı Becerilerinin İncelenmesi

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.250

Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.249

Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Görme Engellilerİçin Ses Temelli Kullanıcı Kimliği Doğrulama

2017 25th Signal Processing andCommunications ApplicationsConference (SIU 2017), 15 - 18 May 2017

Online Audio Source Platform Design For Visually Impaired Iniıviduals

InternationalCongress On New Trends In Scence, Engineering And Technology, Icontrends, 27 - 29 April 2017, pp.189-196

RFID Kartlar Kullanarak Görme Engelliler için Market Tasarımı

InternationalCongress On New Trends In Scence, Engineering And Technology, Icontrends, 27 - 29 April 2017, pp.204-209

Voice Based User Verification for Visually Impaired Persons in Learning Management Systems

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2017 identifier identifier

Books & Book Chapters

Lise Düzeyinde Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Öğretim Teknolojileri Kullanımında Yaşanılan Güçlüklerin Belirlenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-2019/2, Dönger Ahmet, Yıldız Hacı, Editor, IVPE, Cetinje, pp.256-273, 2019

Lise düzeyinde zihinsel engelli öğrencilereyönelik öğretim teknolojileri kullanimindayaşanilan güçlüklerin belirlenmesi

in: Eğitim bilimlerinde akademik çalişmalar-2019/2, Ahmet DÖNGER, Hacı YILDIZ, Editor, Ivpe print, Cetinje, pp.256-273, 2019

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

in: Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Akpınar Dellal Nevide,Yıldız Özgür, Editor, Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, pp.181-191, 2018 Creative Commons License

Effect of C Programming Language Instruction on Attitudes of the Students of the Biology Department towards Computer Programming

in: Educational Policy and Research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, pp.259-264, 2018

Sunum programı

in: Temel Bilgi Teknolojileri, ss,adt, Editor, Değisim Yayınları, Sakarya, pp.197-227, 2006 Creative Commons License