Yeşilyurt–Kurugöl ve Susuz–Karkın Arasında Yer Alan Olası Kuvaterner Faylarının/Çizgiselliklerinin Mucur İlçe Sınırları İçerisinde Kalan Kısımlarına Yönelik Paleosismolojik Amaçlı Hendek (Trench) Çalışmaları ve Raporlama


Gürer Ö. F. , Coruk Ö. , Sanğu E.

Archaeological Excavation, Turkey, Kırşehir, Mucur, 2019 - 2019

  • Study Type: Archaeological Excavation
  • Starting Year: March 2019
  • End Date: April 2019