G24d01d01a-G24d01a04d Ve G24d05c02b Paftalarında Yer Alan 17 Ağustos 1999 Depreminin Oluşturduğu Yüzey Faylanması ve Tampon Bölgenin Devamlılığının Paftalar Arasındaki Uyuşmazlığının Giderilmesine Yönelik Paleosismolojik Amaçlı Hendek (Trench) Çalışmaları ve Raporlama


Gürer Ö. F. , Coruk Ö. , Sanğu E.

Archaeological Excavation, Turkey, Kocaeli, Başiskele, 2019 - 2019

  • Study Type: Archaeological Excavation
  • Starting Year: March 2019
  • End Date: April 2019