Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of a Web-Based Environment for Test and Item Statistics

Participatory Educational Research, cilt.8, sa.2, ss.147-162, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Item Pools of Different Strengths on the Test Results of Computerized-Adaptive Testing

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.8, sa.1, ss.145-155, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bir İngilizce yeterlik ve seviye belirleme test puanlarının yordama geçerliği

Kocaeli University Journal of Education, cilt.3, sa.1, ss.1-25, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.10, ss.202-218, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An Investigation into Teacher Candidates’ ResilienceHopelessness Levels

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.39-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PDR Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı Uygulaması

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.19, ss.185-193, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ GENEL ÖZ YETERLİK VE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.202-218, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eleştirel düşünme eğilimi, genel öz yeterlik ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.34, ss.202-218, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Program Implementation for the Development of Life Skills of Primary School 4th Grade Students

Journal of Education and Practice, cilt.7, ss.9-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of an in-service training program developed about measurement and evaluation

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, cilt.8, ss.27-46, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test stratejilerinin karşılaştırılması [A comparison of computerized adaptive testing strategies]

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, cilt.4, ss.145-174, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test yöntemi

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.12, ss.177-194, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik yardım aramada yakın çevre damgalaması’na ilişkin algı ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.181-201, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reasons for enrollment in open elementary school and students’ views on open elementary school practices

Global Journal of Human Social Science, Linguistics & Education, cilt.13, ss.48-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The investigation of the abstracts of theses and dissertations in the domain of measurement and evaluation

Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers, cilt.3, ss.17-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MEB Tarafından Öğretmenlere Önerilen Eğitim Temalı Filmlerin İçerdikleri Ölçme ve Değerlendirme Öğelerine göre İncelenmesi

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 08 Eylül 2018

A Study on the Predictive Validity of an English Proficiency Test and an English Placement Test at a University Preparatory Program

The 2017 International Conference on Education, Psychology, and Learning-Fall Session, 7 - 09 Kasım 2017

RPD öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik bir program uygulaması

The 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016

PDR öğrencilerinni mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik bir program uygulaması

Worl Conference on Educational and Instructional Studies, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016

The ınvestigation of candidateteachers' resilience and hopelessness levels

4th. International Conferance on Education, St. Petersburg, Rusya, 26 - 28 Haziran 2015

Evaluation of an in-service training program developed about measurement and evaluation

International Congress on Educaiton for the Future: Issues and Challanges, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015

Öğretmenlerin okullarda istenmeyen davranışlara yönelik tepkileri: bilgi uçurma veya sessiz kalma

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

Lise öğrencilerinde internet ve facebook bağımlılığı

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test stratejilerinin karşılaştırılması

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 9 - 13 Haziran 2014

Examining the ınternet and facebook addiction in terms of some variables

2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2014

Reasons for enrollment in open elementary school and students’ views on open elementary school practices

2ndNew Trends on Global Education Conference, KYRENİA, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Eylül 2012

An examination and comparison of the revisions of the WechslerIntelligence Scale for Children

4th World Conference on Educational Sciences, BARSELONA, İspanya, 02 Şubat 2012 - 05 Şubat 2015

Psikolojik yardım arama sürecinde damgalanmaya ilişkin kişisel algı ölçeği’nin türk kültürüne uyarlanması

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011

Ölçme ve değerlendirme alanında tamamlanmış lisansüstü tezlerin özetlerinin incelenmesi

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010

Türkiye’de ölçme ve değerlendirme alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin tarama çalışması

I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi., Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008

Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılmış Lisans Üstü Tezlere İlişkin Tarama Çalışması

I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008

Kitap & Kitap Bölümleri