Education Information

Education Information

 • 1999 - 2000 Doctorate

  Clemson University, Department of Mechanical Engineering (EIB), Department of Mechanical Engineering, United States Of America

 • 1996 - 2000 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Makine Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Mechanical Engineering, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Investigation of Total Pressure Drop in Loop Heat Pipes

  Clemson University, Department Of Mechanıcal Engıneerıng (Eıb)

 • 2000 Doctorate

  Borusu Devrelerinde Toplam Basınç Kayıplarının Araştırılması (Investigation of Total Pressure Drop in Loop Heat Pipes)

  Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Dr)

 • 1996 Postgraduate

  İklimlendirme Sistemlerinde Hava Kanallarının Dizaynı ve Boyutlandırılması Prosedürleri

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English