Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Hegel's Theory of Punishment

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.10, ss.703-721, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Öz-Bilinç Tartışması Bağlamında Fichte Düşüncesi Üzerine Bir İnceleme

FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, ss.243-274, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Arka Planı Bağlamında Hegel’in Anayasa Düşüncesi

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.9, ss.779-796, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Küresel Ekolojik Kriz ve Felsefe: Paradigmadan Kaçış mümkün mü?

Alternatif Politika, cilt.11, ss.86-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Ağlar, Sanal Kimlikler

Felsefelogos, cilt.21, ss.117-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hegel’in Erken Dönem Teoloji Yazıları Üzerine Bir Okuma

Felsefelogos, cilt.2017, ss.175-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Darwin ve Marx Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

Felsefelogos, ss.125-145, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hegel Düşüncesinde Tarihin Sonu

Baykuş Felsefi Çaba Dergisi, cilt.1, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hegelci Marksizm: Georg Lukacs

Felsefelogos, cilt.2005, no.28, ss.125-145, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marx ve Epiküros'un Materyalizmi Üzerine

Baykuş Felsefi Çaba Dergisi, cilt.1, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modern Öznenin Felsefi Olarak Kuruluşu ve Özbilinç

DTCF Felsefe Konuşmaları 7, Ankara, Türkiye, 14 Aralık 2018

Uygulamalı Etiğin Çevre Felsefesi Bağlamında Eleştirisi

VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ROMA, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.48-49

A Methodological Investigation on the Relationship between Charles Darwin and Karl Marx

Ichacs Internatıonal Conference On Humanities And Cultural Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 10 Kasım 2016, ss.116-122

Evrensel Çekim Yasası ve Isaac Newton

Etkinlikizi Kültürel Etkinlik Platformu, Kocaeli, Türkiye, 24 Kasım 2016

Siyasal Krizi Yeni Anayasa Çözebilir mi

Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2016

Self Consciousness As Part Of The Philosophıcal Foundation Of Modern Subject

PHILHIST ’16 / III. International Multitrack Conference on History of Philosophy, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Nisan 2016, cilt.3, ss.41-48

Hegel in Etik Yaşam Sittlickheit Düşüncesinin Kökenleri

Felsefe ve Sosyal AraştırmalarDerneği Politika ve Etik Atölyesi, İstanbul, Türkiye, 2 - 30 Mayıs 2015

Hegel Modern Çağım Ruhu

Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği Felsefe Atölyesi, İzmit, Türkiye, 3 - 21 Mart 2013

Felsefe Atölyesi Platon Devlet

Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği Atölyeleri, İstanbul, Türkiye, 3 Ekim - 07 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

New Horizons in Social, Human and Administrative Sciences

The Idea of Equality in Thomas Hobbes, Sinan SÖNMEZ, Ertan ÖZÇOBAN, Dursun BALKAN, Hüseyin KARAKUŞ, Editör, Gece Kitaplığı, New-York, ss.105-121, 2019

Developments in Social Sciences

On Alexandre Kojeve’xxs Interpretation of the Phenomenology of the Spirit: A Critical Review, Recep Efe, Rositsa Penkova, Jan A. Wendt, Kuat T. Sparov, Jaras G. Berdenov, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.25-35, 2017

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Koroglu as a Myth of Social Resistance, H. Sinan Özbek, Editör, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, ss.211-223, 2008