Education Information

Education Information

  • 2008 - 2010 Doctorate

    Adiyaman University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

  • 2010 Doctorate

    Üretim işletmelerindeki temel muhasebe uygulamalarının uluslararası finansal raporlama standartları açısından incelenmesi

    Adıyaman Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü