Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

KOBİ-TFRS’ye Göre Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.461-478, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yükseköğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Algıları: Ampirik Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.17, pp.205-220, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ticari Alacakların Şüğheli Hale Gelmesi, Değersiz Duruma DÜşmesi Ve Konkordato

İnternational Marmara Science And Social Sciences Congress, 23 - 25 November 2018