Education Information

Education Information

  • 1990 - 1996 Doctorate

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey