Ögrenim Bilgisi


Doktora
1985 - 1992
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yüksek Lisans
1983 - 1985
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Dr), Türkiye

Lisans
1979 - 1983
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Ulaşım şebekesi tasarımı için çok amaçlı bir model, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
Yüksek Lisans, Seydişehir Alüminyum Tesislerinde Enerji ve Malzeme Optimizasyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1985

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2003 - Devam Ediyor
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.
1998 - 2003
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. ESEN H., FIĞLALI A., SHAHMALEKI P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ANTROPOMETRİK VERİLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ İLE GÜNCELLENMESİ, 2020 - Devam Ediyor
 2. BOYACI A. İ. , FIĞLALI A., ESEN H., KOCABAŞ AKAY M., FIĞLALI N., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, İşlerin ve Çalışanların Ergonomik Olarak Analiz Edilebilmesi İçin Uygun Ergonomik Değerlendirme Yöntem/Yöntemlerinin Tespit edilerek Uygulanması İle Ergonomik Anlamda Süreç İyleştirmeleri Projesi, 2017 - 2017
 3. ÇOLAK M., FIĞLALI A., AYDIN KESKİN G., HATİPOĞLU T., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Teklas Kauçuk Sanayi ve Tic A.Ş. Stok Yönetimi Sürecinin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi, 2017 - 2017
 4. FIĞLALI A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tedarik Zinciri Performansını Geliştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi, 2011 - 2013
 5. FIĞLALI A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İki Boyutlu Kesme ve Paralel Makine Çizelgeleme Problemlerinin Eş Zamanlı Optimizasyonuna Yönelik Çok Anaçlı Bir Model Önerisi, 2011 - 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Feasibility analysis of a hydraulic ram pump investment project
  HATİPOĞLU T., NAKAY İ., KÖKSAL E., FIĞLALI A.
  ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.11, sa.9, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Image processing-aided working posture analysis: I-OWAS
  FIĞLALI N., CIHAN A., ESEN H., FIĞLALI A., CESMECI D., GÜLLÜ M. K. , YILMAZ M. K.
  COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.85, ss.384-394, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Artificial neural networks for the cost estimation of stamping dies
  Ozcan B., FIĞLALI A.
  NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.25, ss.717-726, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Evaluation of the multiobjective ant colony algorithm performances on biobjective quadratic assignment problems
  ÖZKALE C., FIĞLALI A.
  APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.37, ss.7822-7838, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Investigation of Ant System parameter interactions by using design of experiments for job-shop scheduling problems
  Figlali N., ÖZKALE C., Engin O., FIĞLALI A.
  COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.56, sa.2, ss.538-559, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Fair referee assignments for professional football leagues
  Yavuz M., Inan U. H. , FIĞLALI A.
  COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, cilt.35, sa.9, ss.2937-2951, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. An Interface Design Guideline for Augmented Reality Applications on See-Through Head Mounted Displays
  Bozyer Z., Fığlalı A.
  Natural and Engineering Sciences, cilt.4, ss.107-117, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 2. A SAFETY STOCK MODEL BASED ON ORDER CHANGE-TO-DELIVERY RESPONSE TIME: A CASE STUDY FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY
  ÇOLAK M., HATİPOĞLU T., Aydin Keskin G., FIĞLALI A.
  SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.37, sa.3, ss.841-853, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Forecasting operation times by using Artificial Intelligence
  Özcan B., Yıldız Kumru P., Fığlalı A.
  International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.2, ss.109-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. Bir Otomotiv Firması İhracat Deposunda Tedarik Zinciri Performansının Arttırılmasına Yönelik RFID Sistem Fizibilitesi
  HATİPOĞLU T., SAĞLAM M. D. , ATASEVER A., FIĞLALI A.
  Journal of Current Researcheson Business and Economics(JoCReBE), cilt.7, ss.453-460, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. Malzeme Çeşitliliğinin Optimizasyonuna Yönelik Bir Model
  ONURSAL F. S. , KAYMAN A. Y. , FIĞLALI A.
  Eurasian Business & Economics Journal, cilt.2, ss.76-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Önce Grupla Sonra Rotala Merkezli Sezgisel Algoritma Önerisi
  BOZYER Z., ALKAN A., FIĞLALI A.
  Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.7, ss.29-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Forecasting of Zinc Coating Thickness with Artificial Neural Network
  HATİPOĞLU T., BORAN S., ÖZCAN B., FIĞLALI A.
  SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.60-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. A hybrid parallel kangaroo simulated annealing algorithm for multi objective flow shop scheduling Yılmaz M K Fiğlali A Terzi U Yavuz M O Engin
  FIĞLALI A.
  Journal of Management and Engineering Integration, cilt.3, ss.97-105, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. Genetik algoritmalarla akış tipi çizelgelemede üreme yöntemi optimizasyonu
  ENGİN O., FIĞLALI A.
  İTÜ Dergisi Seri D: Mühendislik, cilt.1, ss.35-41, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. Kansei Mühendisliği ve Uygulamaları
  FIĞLALI N., FIĞLALI A., Uzundurugan E.
  Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.0, ss.85-96, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Akış Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Genetik Algoritma Yardımı ile Çözümünde Uygun Çaprazlama Operatörünün Belirlenmesi
  ENGİN O., FIĞLALI A.
  Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.0, ss.27-35, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Ürün Geçişlerinde Verimsiz Süreyi Minimuma İndirmek İçin Bir Gezgin Satıcı Modeli
  Hatipoğlu T., Esen H., Fığlalı A.
  Mühendislik ve Fen Bilimleri Kapsamında Güncel Akademik Çalışmalar, DEMİR Abdullah,ÖZ Ali,ERSİN Çağatay, Editör, SRA Academic Publishing, Klaipeda, ss.75-86, 2019
 2. Antropometrik Veri Tabanı Güncellemesi için Oransal Ölçekleme ve RegresyonAnalizinin Karşılaştırılması
  FIĞLALI A., HATİPOĞLU T., ESEN H.
  Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Nezihe TÜFEKCİ, Editör, SRA Academic Publishing, Klaipeda, ss.87-104, 2019
 3. BİTMİŞ ARAÇ LOJİSTİĞİNDE DAĞITIMMALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
  ESEN H., FIĞLALI A., HATİPOĞLU T.
  Mühendislik ve Fen Bilimleri KapsamındaGüncel Akademik Çalışmalar, DEMİR Abdullah , ÖZ Ali, ERSİN Çağatay, Editör, SRA Academic Publishing, Klaipeda, ss.59-74, 2019
 4. Metasezgisel Yöntemlerde Parametre Optimizasyonu
  CİHAN A., FIĞLALI A.
  Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları 2, Gülseçen Sevinç, Fığlalı Alpaslan, Torkul Orhan, Selvi İhsan, Çağıl Gültekin, Uçar M. Kürşad, Editör, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, ss.11-18, 2018
 5. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Endüstri 4.0 Uygulamaları
  EKİZ M. K. , ÇOLAK M., FIĞLALI A.
  Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları 2, GÜLSEÇEN SEVİNÇ, FIĞLALI ALPASLAN, TORKUL ORHAN, SELVİ İHSAN HAKAN, ÇAĞIL GÜLTEKİN, UÇAR MUHAMMED KÜRŞAD, Editör, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, ss.125-138, 2018
 6. Görüntü İşleme Ağırlık Tespiti
  HATİPOĞLU T., ALTINALEV T., FIĞLALI A.
  Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları, , Editör, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Bir İmalat İşletmesinde Simülasyon Yöntemiyle Süreç İçi Envanter Miktarının Azaltılması
  Aydın H., Kılıç A., Hatipoğlu T., Boyacı A. İ. , Fığlalı A.
  International Marmara Sciences Congress IMASCON 2020, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020, ss.23-24
 2. Milk Run Sisteminde Rotalama İçin Sezgisel Bir Yaklaşım Uygulaması
  Boyacı A. İ. , Hatipoğlu T., Fığlalı A.
  International Marmara Sciences Congress IMASCON 2020, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020, ss.32
 3. BİR OTOMOTİV FİRMASINDA MÜŞTERİ STRATEJİLERİNİN SİPARİŞ DEĞİŞKENLİKLERİNİN ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
  ÇOLAK M., FIĞLALI A.
  International Marmara Sciences Congress (Autumn 2019), 1 - 03 Kasım 2019
 4. Developing the Design Criteria for Augmented Reality Applications on See-Through Head Mounted Displays
  BOZYER Z., FIĞLALI A.
  2nd International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0, 14 - 16 Kasım 2019, ss.253
 5. A Decision Support Model To Create A Price Offer In Aircraft Maintenance Repair
  HATİPOĞLU T., FIĞLALI A.
  International Marmara Sciences and Social Sciences Congress (Autumn 2019), 1 - 03 Kasım 2019
 6. BORU İMALATI SÜRECİNDE SAC KALINLIKLARI ARASI GEÇİŞSIRALAMASININ OPTİMİZASYONU İÇİN BİR ÖNERİ
  FIĞLALI A., BOYACI A. İ.
  International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019Proceedings Book (Natural and Applied Sciences), 1 - 03 Kasım 2019, ss.66
 7. Noise Mapping And Noise Analysis In Manufacturing Enterprises
  FIĞLALI A., HATİPOĞLU T.
  International Marmara Sciences and Social Sciences Congress (Autumn 2019), 1 - 03 Kasım 2019
 8. Plastik Parça İmalat Sanayinde Endüstri 4.0Uygulamalari
  Durgut A., FIĞLALI A.
  International Marmara Science and Social Sciences Congress (, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.781-787
 9. Assessing the Country-Based Logistics Performance Index via a Data Envelopment Analysis
  HATİPOĞLU T., KARATAŞ M., FIĞLALI A.
  International Marmara Science and Social Sciences Congress (IMASCON 2019 Spring), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.1886-1891
 10. A Benefit / Cost Analysis Based Exhibit Selection Model for Science Centers
  HÜLAGÜ K. T. , CİHAN A., FIĞLALI A.
  ICETAS 2018, Üsküp, Makedonya, 17 - 21 Temmuz 2018, ss.179-182
 11. A Mathematical Job Rotation Model for Ergonomics
  CİHAN A., FIĞLALI A., FIĞLALI N.
  ICETAS 2018, Üsküp, Makedonya, 17 - 21 Temmuz 2018, ss.183-188
 12. Forecasting Operation Times by Using Artifial Intellegence
  ÖZCAN B., YILDIZ KUMRU P., FIĞLALI A.
  IAREC 2017, 16 - 18 Kasım 2017
 13. A Data Mining Based Solution Method For Flow Shop Scheduling Problems
  ÖZCAN B., YAVUZ M., FIĞLALI A.
  International Advanced Researches and Engineering Congress 2017 (IAREC), Osmaniye, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2017
 14. Feasibility Analysis of a Water Ram Investment Project
  HATİPOĞLU T., NAKAY İ., KÖKSAL E., FIĞLALI A.
  4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 Ekim 2017
 15. The Application of 5S in a Healthcare Production Company
  HATİPOĞLU T., FIĞLALI A.
  4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 Ekim 2017
 16. Sevkiyat Öncesi Son Kontrol (Pre Delıvery Inspectıon-Pdı) Sürecinin İyileştirilmesi
  KABABIYIK S., HOROZ Y., HATİPOĞLU T., ESEN H., BOYACI A. İ. , FIĞLALI A.
  2nd International congress on engineerıng architecture and design, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.571-572
 17. Kocaeli Üniversitesi Tam Maliyetlendirme Sistemi ve Mühendislik Fakültesi Örneği
  FIĞLALI A.
  3rd International Conference and Exhibition on Industrial Engineering, 2 - 03 Kasım 2016
 18. Minimizing energy cost under TOU tariff by scheduling jobs
  TACETTİN M., TERZİ Ü., ALKAN A., HATİPOĞLU T., FIĞLALI A.
  5th World Production and Operations Management Conference, 6 - 10 Eylül 2016
 19. Çok Üyelikli Bulanık Kümeler ile Karar Verme Türkiye için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi
  ÇOLAK M., KAYA İ., ENGİN O., FIĞLALI A., SOYSAL A.
  YA-EM'2015, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015
 20. Performance Assesment of Multi Objective Optimization Methods
  ÖZTÜRK C., ÖZKALE C., FIĞLALI A.
  8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Antalya, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2012, ss.629-639
 21. Yapay Bağışıklık Sisteminde Başlangıç Populasyonunun Çözüm Üzerine Etkisi
  ÖZCAN B., ERSEVEN M., FIĞLALI A.
  Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26.Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2006
 22. Gezgin Satıcı Problemlerinin Karınca Algoritmaları ile Çözümü ve Sonuçların Diğer Metasezgiseller ile Karşılaştırılması
  ALAYKIRAN K., ENGİN O., FIĞLALI A., FIĞLALI N., ÖZKALE C.
  IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004, ss.77-80
 23. A model for improving organizational innovation
  Adigüzel Ö., Figlali A.
  Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), Portland, OR, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Temmuz - 02 Ağustos 2001, ss.45-46
 24. A MULTIOBJECTIVE APPROACH TO TRANSPORTATION NETWORK DESIGN
  FIGLALI A., SOYSAL A.
  PORTLAND INTERNATIONAL CONF ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY ( PICMET 91 ), Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 31 Ekim 1991, ss.323-327

Mesleki Deneyim

2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği
2018 - Devam Ediyor ADEK Komisyonu Üyesi Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği
2017 - Devam Ediyor Etik Kurul Başkanı Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği
2016 - 2017 Dekan Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
2006 - 2016 Bölüm Başkanı Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
2006 - 2016 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
2007 - 2014 Dekan Yardımcısı Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Verdiği Dersler

Lojistik Yönetimi Vakaları, Lisans, 2019 - 2020
Mühendislik Ekonomisi, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Mühendislik Ekonomisi, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Lojistik Yönetimi Vakaları, Lisans, 2019 - 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020

Yönetilen Tezler

Fığlalı A., Plastik parça imalat sanayinde endüstri 4.0 uygulamaları, Yüksek Lisans, A.DURGUT(Öğrenci), 2019
Fığlalı A., Hata türü etkileri analizi ve kalite araçları kullanılarak bakır profil üretim verimliliğinin artırılması, Yüksek Lisans, T.ARİF(Öğrenci), 2019
Fığlalı A., Antropometrik ölçü tahminlerinde oransal ölçek ve regresyon analizinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans, Z.BİRCAN(Öğrenci), 2019
Fığlalı A., Endüstride artırılmış gerçeklik uygulamalarıve insan-bilgisayar etkileşimi perspektifindendeğerlendirilmesi, Doktora, Z.BOZYER(Öğrenci), 2019
Fığlalı A., İçecek sektöründe stok kontrolü için analitik ağ süreci (AAS) yönteminin uygulanması, Yüksek Lisans, M.ERSEVEN(Öğrenci), 2018
Fığlalı A., Bir ilaç deposunun birliktelik analizi kullanılarak yerleştirilmesi ve sipariş toplama sürecinin iyileştirilmesi, Yüksek Lisans, F.DİNÇER(Öğrenci), 2018
Fığlalı A., Otomotiv yan sanayi firmasında optimum emniyet stoğu belirleme modeli, Yüksek Lisans, S.EREN(Öğrenci), 2018
Fığlalı A., Bilim merkezlerine düzenek seçimi için çok ölçütlü bir model önerisi, Doktora, K.TAHA(Öğrenci), 2018
Fığlalı A., İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şikayet/ihbar bildirimlerinin analizi, Yüksek Lisans, C.OĞUZ(Öğrenci), 2018
Fığlalı A., B2B ve B2C pazarlamada müşteri sadakati programı uygulanması, Yüksek Lisans, A.EGEMEN(Öğrenci), 2016
Fığlalı A., Gezgin satıcı problemi için veri madenciliği tabanlı bir model önerisi, Doktora, A.ALKAN(Öğrenci), 2014
Fığlalı A., Zamana bağlı proses maliyeti altında tek makina çizelgeleme probleminin iki amaçlı optimizasyonuna yönelik bir model önerisi, Doktora, M.TACETTİN(Öğrenci), 2014
Fığlalı A., Pilotların zihinsel işyüklerinin NASA-TLX yöntemiyle ölçülmesi, Yüksek Lisans, H.GÜLKAÇ(Öğrenci), 2014
Fığlalı A., Kesme kaybı ve stok maliyetlerinin optimizasyonuna yönelik bir model önerisi, Doktora, F.SERAB(Öğrenci), 2014
Fığlalı A., Akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümü için veri madenciliği tabanlı bir model önerisi, Doktora, B.ÖZCAN(Öğrenci), 2013
Fığlalı A., İki amaçlı optimizasyon problemlerinde çözüm performansının değerlendirilmesi ve bulanık bir metrik önerisi, Yüksek Lisans, C.ÖZTÜRK(Öğrenci), 2013
Fığlalı A., İki kriterli karesel atama problemlerinin çok-amaçlı karınca kolonileri algoritmaları ile optimizasyonu, Doktora, C.ÖZKALE(Öğrenci), 2010
Fığlalı A., Gezgin satıcı problemi için diferansiyel gelişim algoritması tabanlı bir metasezgisel önerisi, Doktora, Ü.TERZİ(Öğrenci), 2009
Fığlalı A., Kamuda stratejik planlama ve stratejik yönetim, Yüksek Lisans, Ş.KAMİLE(Öğrenci), 2008
Fığlalı A., Depo sistemleri ve depo tasarımı, Yüksek Lisans, G.TURAN(Öğrenci), 2006
Fığlalı A., Hata türü ve etkileri analizinde bulanık mantık uygulaması, Yüksek Lisans, Ö.BİLGİN(Öğrenci), 2006
FIĞLALI A., Müşteri ilişkileri yönetimi, Yüksek Lisans, Ö.KURNAZ(Öğrenci), 2003
FIĞLALI A., Müşteri ilişkileri yönetiminde iş zekası ve veri madenciliği yantemleri, Yüksek Lisans, H.SELDAN(Öğrenci), 2003
FIĞLALI A., Bilgisayar destekli bakımyönetim sistemleri ve THY bakım yönetim sistemi, Yüksek Lisans, B.ŞAHİN(Öğrenci), 2003
FIĞLALI A., Türkiye telekomünikasyon sektörü senaryoları, Yüksek Lisans, B.KARALAR(Öğrenci), 2002
FIĞLALI A., Havacılık sektöründe yöneylem araştırması modelleri, Yüksek Lisans, A.SERHAT(Öğrenci), 2002
FIĞLALI A., Uçuş mürettabatı için arıza teşhis uzman sistemi, Yüksek Lisans, S.ÖZÇELİK(Öğrenci), 2002
FIĞLALI A., Akış tipi çizelgeleme problemlerinin genetik algoritma (GA) ile çözüm performansının artırılmasında deney tasarımı uygulaması, Yüksek Lisans, H.EREN(Öğrenci), 2002
FIĞLALI A., Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) ve Türkiye değerlendirmesi, Yüksek Lisans, M.GÜZEL(Öğrenci), 2001
FIĞLALI A., Akış tipi çizelgeleme problemlerinin genetik algoritma ile çözüm performansının artırılmasında parametre optimizasyonu, Doktora, O.ENGİN(Öğrenci), 2001
FIĞLALI A., Arz zinciri yönetimi ve lojistik, Yüksek Lisans, F.İBOŞ(Öğrenci), 2000
FIĞLALI A., Analitik hiyerarşi yöntemi ile performans değerlendirme, Yüksek Lisans, N.KARA(Öğrenci), 2000
FIĞLALI A., Kurumsal kaynakların planlaması (ERP) ve çağdaş üretim-yönetim sistemleri ile ilişkiler, Yüksek Lisans, B.ÇARDAK(Öğrenci), 2000
FIĞLALI A., Maliyet liderliği stratejisinde satınalma yönetimi, Yüksek Lisans, B.EVİN(Öğrenci), 2000
FIĞLALI A., Çevre yönetim sistemi ve ISO 9001-ISO 14001 entegrasyonuna yönelik bir uygulama, Yüksek Lisans, Z.ÖZTÜRK(Öğrenci), 1999
FIĞLALI A., Eşzamanlı mühendislik tanımları, kullanılma nedenleri ve uygulama teknikleri, Yüksek Lisans, H.NADİR(Öğrenci), 1999
FIĞLALI A., Öneri sistemleri ve grup çalışma yazılımı kullanılarak yapılan bir uygulama, Yüksek Lisans, M.BİRCANER(Öğrenci), 1998
FIĞLALI A., Otomotiv sanayi ve kalite sistem gerekleri, Yüksek Lisans, F.KAHRAMAN(Öğrenci), 1998
FIĞLALI A., Eşzamanlı mühendislik, Yüksek Lisans, G.KARTAL(Öğrenci), 1998
FIĞLALI A., Kuyruk modelleri ve endüstriyel sistemlerde bir uygulama, Yüksek Lisans, Z.YILMAZ(Öğrenci), 1997
FIĞLALI A., Yeniden yapılanma, Yüksek Lisans, H.ŞAHİN(Öğrenci), 1996
FIĞLALI A., Toplam kalite yöntemi ve ISO 9000 uygulaması, Yüksek Lisans, Y.BERRAK(Öğrenci), 1996

Bilimsel Hakemlikler

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2020
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Diğer Dergiler, Kasım 2020
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2020
ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2019

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Fığlalı A., ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Ekim 2020
Fığlalı A., 8. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Niğde, Türkiye, Nisan 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):75
h-indeksi (WOS):5

Araştırma Alanları

Endüstri Mühendisliği, Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri, Sezgisel Yöntemler, Karar Kuramı, Çok Kriterli Karar Verme, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji