Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkbilimi, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Klasik Türk Şiirine Ait Bir Mecmû'a-i Eşâr

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English