Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karac’oğlan’ın ‘Elif’i ve Çukurova Bölgesi Âşıklarında ‘Elif’ Şiirleri

X. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ (Modern Türkoloji: Temel Paradigmalar ve Disiplinlerarasılık), Türkistan, Kazakhstan, 17 - 20 October 2023, pp.457-473

Dijital Dünyada Anneliğin Değişen Yüzü: Fenomen Anneler

6. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Belgrade, Serbia, 01 June 2023, pp.23 Creative Commons License

Doğu Ekspresi Turları Kapsamında Kars Âşıklık Geleneği Unsurlarının Kültür Endüstrisi Bağlamında Değerlendirilmesi

5th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 September 2022

Siyasetnamede Hayvanlar ve Temsil Ettikleri Değerler

VIII. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 19 - 23 August 2019

Âşık Mevlüt İhsani’nin ”Ülker Sultan ve Şifakâr” Hikâyelerinde Kadın

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.89-99

Ağalar Köyü Örneğinde Kaybolmaya Yüz Tutan Evlenme Gelenekleri

Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 May 2019

Şehzâde Abdullah Mersiyesi'nde Ölümle İlgili İnanışlar

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu "Ölümünün 500. yılında Şâir Necâtî Anısına", Kocaeli, Turkey, 15 - 17 April 2009, vol.1, pp.409-416

Books & Book Chapters

Âşıklık Geleneği İçinde Veysel ve Veysel'in Ölümü Üzerine Yazıan Şiirler

in: Vefatının Ellinci Yılında Veysel'e Vefâ Kitabı, Zavotçu Gencay,İpek Abdulmuttalip,Budan Cem Yılmaz, Editor, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, pp.194-217, 2023

Yûnus Emre'nin Günümüz Âşıklarına Etkisi

in: Geçmişten Günümüze Yûnus Emre, Prof. Dr. Gencay Zavotçu Doç. Dr. Hakan Yalap, Editor, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, pp.142-159, 2021

TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ

in: TÜRK DİLİ DERS KİTABI, GENCAY ZAVOTÇU, Editor, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, Kocaeli, pp.12-36, 2017

Türkçe Şiirler

Çağrı Yayınları, İstanbul, 2007

Metrics

Publication

17

Open Access

1