Education Information

Education Information

 • 2019 - 2020 Post Doctorate

  University of Thessaly , Department of Mechanical Engineering, Greece

 • 2008 - 2018 Doctorate

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Zirkonyum ile modifiye edilmiş EN AW 6082 alüminyum alaşımının çökelme ve yeniden kristallenme kinetiklerinin incelenmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

 • 2008 Postgraduate

  Elektrik ark fırını cürufunun grit malzemesi olarak kullanımı için karakterizasyonu

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English